Світогляд письменників (приклад викладу на уроці)Матеріал дасть можливість учителеві розкрити письменника як громадянина, пояснити його зацікавленість літературною роботою, звертання до тих або інших тем і проблемам. Так, в 1811 р. поет Дж. Г. Байрон вертається в палату лордів англійського парламенту, у законотворчу силу якого двадцятилітній юнак усе ще вірив.

У наступному році звучить його перший виступ, спрямоване проти білля про страту для луддитів (доведених до розпачу нужденних робітників, які руйнували машини як одну із причин свого безробіття, бідності й страждань). Дж. Байрон намагався

відкрити ока багатіям на безвихідне положення робітників, наголошував на необхідності задуматися над цією проблемою Учитель
може привести кілька цитат з мовлення чесного поета-лорда, що хоча й не зміг відстояти своїх переконань у парламенті, але приніс їх у маси в іронічній “Оді авторам білля проти руйнування верстатів”. Цей добуток Учитель
повинен грунтовно прокоментувати, щоб учні відчули искреннее співчуття до трудящих і гірку іронію, сором Дж. Байрона за “вільний” англійський парламент.

Остання строфа “Оди” фактично повторює головну думку парламентського мовлення поета,

і в контексті вірша вона звучить уже як пряма підтримка протесту луддитів Все подальше життя Дж. Байрона засвідчило щирість і принциповість позицій, обкреслених у цьому першому публічному виступі поета-лорда, громадянин^-громадянина-поета-громадянина Цей матеріал дасть можливість з’ясувати, як і чому формувалися демократичні симпатії й вільнодумство художника, розкриє причини його ворожості до будь-якого гніта й гноблення Власне розчарування в парламентській боротьбі привело Дж. Байрона до італійських карбонаріїв, а пізніше – до грецького національно-визвольного руху.

Класичним зразком політичної лірики цього часу є поезія “З кефалонского щоденника”: Померлих збуджено – чи можу спати? Мир тиранів повний – або гнутися можу? Серпа чекає колосся – як же жнива не починати?

Я не дрімаю – терни в моєму ложі, Щодня сурма мені дзенькає у вухах И в серце відгомін… Розкриття учнями суспільної діяльності письменника тісно пов’язане з дослідженням ними тематики й проблематики його добутків. Доцільним є під час викладу матеріалу введення елементів бесіди, виступу-повідомлення, широке використання наочності й епістолярної спадщини художника Так, розповідаючи про А. Чехова, Учитель
наголошує на його лікарській практиці, не обходить поїздки на Сахалін, будівництва за власні засоби середньої школи, участі в боротьбі з холерою й голодомором На поїздці потрібно зупинитися докладніше: накреслити разом з учнями маршрут подорожі, зачитати відповідні уривки з добутків письменника Питання до бесіди: – Що спонукувало А.

Чехова здійснити подорож па далекий Сахалін? – Яке враження зробила на нього ця поїздка?

– Які творчі задуми виникли в письменника як наслідок побаченого й пережитого? Відповіді дадуть можливість учням зрозуміти історію створення оповідання “Палата № 6”, нарису “Із Сибіру”, книжки “Острів Сахалін” і поглиблять їхнього подання про ідейний зміст творчості А. Чехова Розкриваючи перед учнями своєрідність того або того письменника, потрібно дуже відповідально й мудро підходити до вибору матеріалу і його тлумаченню У процесі роботи учні повинні зрозуміти, що світогляд письменника, як і світогляд будь-якої людини, формується протягом життя, а отже – змінюється.

Саме цим пояснюються розбіжності у творчості багатьох авторів Грунтовно розкрити світогляд певного письменника вчителеві допоможуть: А) висловлення про нього відомих діячів культури: “… полемізуючи з Кантом, Шиллер рухається від Канта до Гете й далі до Гегеля, від ідеалізму суб’єктивного до об’єктивного, від метафізики до діалектики, від естетичної теорії пізнання до естетики як засобу рішення розбіжностей культури й історії” (В. – Ф. Асмус про Ф. Шиллере); Б) висловлення письменників про свої погляди: “… Я у своїх книжках, драмах, прозі й віршах відстоював мал і знедолених, благав могутніх і невблаганних, я відновив у правах людини: блазня, лакея, каторжника, повію” (з передсмертних заміток В. Гюго); В) уривки з добутків, які яскраво відображають погляди авто ра на життя.

Наприклад, уривок з поеми А. Грибоєдова “Горе від розуму” – “А судді хто?..

“, стих Н. Бараташвили “Мерани” і др.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Світогляд письменників (приклад викладу на уроці)