Структура уроків критичного мислення (самоосвіта)<

p>Структура уроків критичного мислення 1. Розминка 2. Мотивація 3. Актуалізація 4. Усвідомлення змісту 5. Рефлексія Розминка – Замінює оргмоменти традиційного уроку. – Створює сприятливий психологічний клімат на уроці. – Сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. – Сприяє психологічному розвантаженню учнів. Мотивація (Обгрунтування навчання) – Постановка мети уроку ( розуміння практичної значимості навчального матеріалу). – Розвиток внутрішньої мотивації до вивчення конкретної теми (чітке розуміння вимог

від учнів на уроці). Актуалізація – Пробудження зацікавленості, пригадування того, що учні знали. – Відтворення знань, вмінь; встановлення рівня досягнень з теми, потрібних для наступних етапів уроку. – Створення умов для ” відкриття “. Усвідомлення змісту – Ознайомлення та робота з новою інформацією. (Розвиток уміння працювати самостійно) – Аналіз учнями інформації, визначення свого особистого її розуміння. – Виділення головного, суттєвого. Формування компетентності учнів з предмету.

Рефлексія – Учень стає власником ідеї, інформації, знань. (Усвідомлення того, що було зроблено на уроці.) – Можливість використання та застосування знань. ( Демонстрація знань та того, як можна застосувати знання.) – Обмін знаннями з іншими учнями. – Оцінка та самооцінка діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Структура уроків критичного мислення (самоосвіта)