Стратегія спілкування з сімьямиПсихолого – педагогічний тренінг з мети “Співпраця дитячого садка та сім’ї”. Організація просвітницької роботи з батьківським колективом.

Мета. Популяризація концепції усвідомленного батьківства з точки зору морально-етичного виховання дошкільників.

Завдання. Сприяти збагаченню знань молодих педагогів щодо форм, методів та способів роботи з батьківським колективом з питання морально-етичного виховання. Забезпечити виховання і саморозвиток педагогів з метою надання допомоги батькам у підвищенні самосвідомості та

визначенні особистої шкали цінностей.

Хід проведення

1. Привітання всіх членів тренінгу.

2. Повідомлення теми, мети та завдань психолого – педагогічного треінгу.

3. Вправа – привітання “Кажемо приємне”

Всі учасники стають у коло і за годинниковою стрілкою торкаючись долонями одне одного, говорять комплімент. Наприклад: “У тебе гарна усмішка”.

4. Слово ведучого тренінгу. Сім’я – своєрідний центр формування особистості дитини, виховання її характеру, волі, громадянської свідомості. Мораль батьків повинна формуватися не лише традиційними формами і методами, але й на основі

суспільного досвіду, наукових дослідженнях педагогіки і психології, педагогічної практики.

Сім’я завжди була природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом моральної, духовної підтримки, необхідної для розвитку її членів, засобом збереження і передачі культурних цінностей від покоління до покоління.

Завдання морально-етичного виховання, які стоять перед дитячим садком, не можна реалізувати без активної допомоги сім’ї.

Сьогодні, шановні колеги, під час нашої роботи я хочу познайомити вас із конкретними видами роботи з батьками, які можна використати на практиці в процесі морального виховання дошкільнят.

Вправа “Діжка ідей”.

Мета: визначення обізнаності молодих вихователів щодо форм роботи з батьками з питання морально-етичного виховання дошкільнят.

Учасники тренінгу на індивідуальних карточках записують відомі їм форми роботи з батьківським загалом, які потім зачитують по колу. Головна умова: не повинно бути повторень. Керівник тренінгу доповнює несказане.

Форми роботи з батьками: лекції, бесіди, консультації, вечори запитань та відповідей, конференції з обміну досвідом, диспути, усні журнали, зустрічі за круглим столом, Дні відкритих дверей, сімейні вечори, тематичні газети, аукціони сімейної педагогіки, батьківські ринги, рольові ігри тощо.

Гра “Педаго Гі Ка казки”.

Мета : ознайомлення молодих вихователів з нетрадиційною формою проведення роботи з батьками – педагогічною грою, методами і прийомами поповнення їхніх знань.

Завдання: за допомогою дитячих казок познайомити дорослих з типами батьківства, які використовуються на практиці.

Хід гри

Педагог зачитує батькам основні характерні ознаки того чи іншого типу батьківства, а батьки повинні співставляти їх з поведінкою казкового героя, назвавши відповідну казку.

Авторитарний тип:

– цінують покірливість, над усе ставлять власний авторитет;

– мають тенденції до карально – насильницької дисципліни;

– обмежують ступінь вибору дітей.( Ключ: казка “Попелюшка”)

Ліберальний тип:

– мають незначний контроль над поведінкою дитини, іноді спостерігається повна його відсутність;

– надають дітям багато волі, завжди спираються на логіку і розсудливість.

( Ключ: казка “Пригоди Червоної Шапочки”).

Авторитарний тип:

– батьки прагнуть бути найбільш турботливими;

– прагнуть бути чуйними до потреб дитини, більше покладаються на заохочення, ніж покарання. (Ключ: казка “Буратіно”).

Щоб привернути батьків до спільної роботи, необхідні навики

1. Вчіться добре слухати – це важка праця. Ми неуважна до співбесідника тоді, коли:

– Хочемо почути, щось визначене, і слухаємо вибірково

Дуже зайняті, турбуємося, що сказати далі.

– Чекаємо паузи, щоб вставити своє слово.

– Ігноруємо мову співбесідника.

– Відчуваємо дискомфорт(головний біль..)

– Між співбесідниками фізична перешкода (стільці різної величини, великій стіл).

Для вихователів дуже важливо навчитися вести діалог з батьками у групі повній дітей, які постійно відволікають. Потрібно навчитися пристосовуватися: швидко звернутися до співбесідника “Вибачте, будь ласка, хвилиночку…”, і потім повернутися до розмови: “Ви говорили мені про…”

2. Необхідно пам’ятати, що наші тіла теж говорять. Дослідження в цій області показують, що із загального об’єму повідомлення, які ми одержуємо від співбесідника, понад 70% доводиться на безсловесну інформацію. Особливо багато інформації дає нам особу, погляд співбесідника.

– намагайтеся вибирати невимушену позу – без щільно схрещених рук, ніг, що справляє враження перешкоди.

– корисно злегка нахилитися до співбесідника, а не триматися абсолютно прямо, і не відхилятися назад. Або можна скопіювати позу співбесідника – це психологічно зближує.

– рівно і доброзичливо дивитися в очі співбесідника, але не слід упиватися в нього немигаючим поглядом, що звичайно викликає неприємні відчуття.

3. Спілкуючись з розсердженими батьками залишайтеся спокійними “Я бачу, що Ви дуже сердиті, розкажіть, що трапилося…”

– надавайте можливість виговоритися, весь час уважно слухайте.

– якщо потрібно вибачитися, принесіть свої вибачення.

– якщо батьки агресивно налаштовані, то за допомогою вимовленого слова або виразної мови тіла Ви можете контролювати ситуацію. “Я бачу, що Ви гніваєтесь, я обов’язково вислухаю ситуацію, слухати при дітях такі слова я не готова…”Я бачу, що Ваш крик турбує дітей, я поговорю з Вами в коридорі”..

– наступного дня, як налагодити контакти. Не можна ігнорувати сутичку, вдавати, ніби нічого не сталося: “Здається у вівторок ситуація вийшла з-під контролю. Мені б хотілося обговорити її, якщо бажаєте..”

– у контакті з агресивними батьками (в основному це батьки агресивних дітей) уникайте будь-якої негативної дії на самооцінку батьків: “Ви нічого не розумієте, зараз я Вам поясню…”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Стратегія спілкування з сімьями