Стохастична змістова лінія через призму наших баченьСтохастична змістова лінія через призму наших бачень

Про необхідність сучасної стохастичної освіти заявляють всі наукові дослідники. І ні в кого вже не виникають сумніви у тому, що вона має загальнокультурну, загальноосвітню значущість, орієнтована на демократичні типи мислення, на формування особистості здатної жити і працювати в складному, постійно мінливому світі.

Дослідження психологів (Піаже Ж., Фішбейна Е.) показують, що людина, по суті недостатньо, пристосована, до стохастичної оцінки інформації. І синтез випадкового і

необхідного, який супроводжує процес засвоєння основних ймовірнісно-статистичних понять є найбільш прийнятним у віці 10 – 13 років (це 5 – 7 класи). А вже в учнів старшого віку він гальмується.

Проблемі стохастики присвячено безліч статей.

Це підкреслює те, що вона має неабияке значення в системі математичної освіти. Але чому говоримо про неперервність, системність її впровадження, а новою програмою для 5 – 12 класів, в 7, 8 класах не передбачено вивчення цих тем? І чому не в усіх підручниках висвітлюється тема “Комбінаторика”, адже вона є невід’ємною складовою теорії ймовірностей? А з “Елементами теорії множин” – математичною мовою стохастики, учні займаються на факультативних заняттях та в 11 класі.

Курс вивчення стохастики можна поділити на етапи:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Стохастична змістова лінія через призму наших бачень