Сочинение на татарском языке про зимуКыш турында инша – Сочинение про зиму (на татарском языке) Агачлар? лл? кайчан инде алтын яфракларын койды, авыр соры болытларга т? ренг? н к? к й? зе салкын? ава бел? н табигатьне каплап алган, ??

Нлекл? рг? тизр?

К ояларына кереп качарга куша кебек, ? кошларны к? н д? ?ылы якка озата. Кайчан я? гырлары бел? н сиб? л? п елап та ала, кайчан тынып кала. Сорылык??

М кара? гылык баскан д? ньяны… Ирт? нге кара?

Гы тынлыкта озын кышны? бозлы сулышы сизел?.

Беренче кар яуган. Кич? ген? елап торган к? к й? зенн? н кышны?

Беренче х? б? рчел? ре – шук

кар б? ртекл? ре салкын? авада уйный-уйный тиз арада к? зге коры сары?

Л? нне ак юрган бел? н каплаган. Кыш? итте. Соры??м дымлы к? з кар астында калды.

Тир? н к? ртл? р? ирне иксез-чиксез кышкы бураннардан саклый.

?ир тир? н йокыга талган. ??нлекл? р д? йоклый ояларында, тик кайчан гына кытыршы кар? стенд? ялгыз тычкан эзл? ре очрый, я кара?

Гы урман эченд? урман тавыгыны? г? релд? г? н тавышы ишетел?, я тукранны?

Шакылдаганы я? гырый. Кырыйда гына карлы тунга киенг? н чыршылар басып тора, кышны? з? гыйфь кояшы аларны? очларын?

Ылыта.

Балалар??

Р кыш саен ча? гыга басып урманга кил? л? р. Алар кышкы йокыга талган

к? чле им? нн? рне??м т? з каеннарны к? з? теп, кышкы табигатне ты? лап, саф? ава сулап кайталар, бала-чагага бик т? кар? стенд? ге эзл? рне танып бел? ошый.

Боз бел? н капланган карда ча? гы ш? п шуа, б? тен урманга балаларны? к??елле тавышы я? гырый.

Тик кышны? кояшлы р? х? т к? нн? ре бик каты суык бураннар бел? н д? алмаша. Ап-ак к? к йокыга талган?

Ир? стен? т? шк? н сыман булып тоела, ачы? илд? н уянган кышкы урман улый, ы? гыраша…

Икенче к? нг? буранны? и? ат итк? н эшл? ре к? рен?: к? ртл? рд? кардан фигуралар, т? р? з? л? рд? хикм? тле биз? кл? р, а елгадагы боз кояшта т? рле т? сл? р бел? н ялтырый. Т? н эченд? буран боз капкачын себертк?

Н. Кыш безне каты салкыннары бел? н д? куркыткан була. Бигр? к т? т? нн? рен. Кара эн? е йолдызлы к? кт? н суык б? р?, б? тен д? нья ту? ган, тир? н йокыда.

Тик торбадан чыккан т? тен ген? ялгызы? ск? таба омтыла… Кышны?

Саран саргылт кояшы карлы бураннар бел? н алмаша, ? бураннарга алмашка каты суыклар кил? – м? гаен, кышны? г? з? ллеге шундадыр. ? к? пме шатлык алып кил? ул бала-чагага: к? нн? р буе тау шуып шау-г? р кил? л? р, кемдер кар бабай ясый, кемдер кар б? решеп уйный. ?лк? нн? рд? кышны?

Зл? ренч? ярата. ??р кем Я? а ел т? ненд?

Нинди булса да мог? иза я тылсым к? т?. ? табигать ягымлы язны к? теп тыныч кына йоклый…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...

Сочинение на татарском языке про зиму