“Школа сприяння здоров, ю”

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №440
“Школа сприяння здоров’ю”
Обгрунтування створення програми:
Здоров’я дітей – найцінніше надбання цивілізованого суспільства. Воно створює фізичний, духовний, соціальний, інтелектуальний та фізичний базиси країни.
Наші діти на сьогодні – ослаблені та хворобливі як, урешті, і належить бути дитині, котра погано та нераціонально харчується, живе в забрудненому навколишньому середовищі, не займається справжньою фізкультурою та постійно зазнає нервових

перевантажень. Державною програмою “Діти України” підкреслюється, що здоров’я підростаючого покоління – це інтегрований покажчик суспільного розвитку. Тому формування здорового способу життя є обов’язковим завданням і умовою розвитку творчих здібностей дошкільника та формування його як творчої особистості.
Дитячий садок – це місце, де дитина проводить значну частину часу. Тому саме дитячий садок має великі можливості у здійсненні ряду заходів із питань збереження здоров’я. Дошкільний навчальний заклад – єдиний організм із тісними взаємозв’язками всіх його структурних компонентів.

Програма

покликана чітко регламентувати діяльність кожного з них на шляху до кінцевої мети – створення здорового мікроклімату для виховання здорової особистості.
Усвідомлюючи це, протягом останніх років у дошкільному навчальному закладі №440 активно пропагується здоровий спосіб життя, проводяться виховні заходи зі сприяння зміцненню здоров’я, профілактики захворювань, у яких задіяні всі учасники навчально-виховного процесу.
Психолог дошкільного закладу проводить діагностування з питань психологічного здоров’я малюків. Організовує зустрічі з лікарями, фахівцями з питань загартування та поліпшення фізичного розвитку, проводить засідання, на яких розглядаються проблеми здоров’я дитини. Психологом проводяться засідання батьківського університету, індивідуальні та групові бесіди, тренінгові заняття, наукові конференції тощо.
Вихователі забезпечують рухову активність дітей протягом дня.
Організована робота з екологічного та валеологічного виховання дошкільнят: екскурсії на природу, акції зі збереження довкілля, створення фотоальбому екологічних негараздів рідного краю. Традиційно квітень – це місяць захисту природи. Медична служба дошкільного закладу постійно готує матеріали бесід стосовно збереження здоров’я, випускає медико-санітарні бюлетені.
Особливості програми
Програма “Школа сприяння здоров’ю” ураховує особливості діяльності освітнього закладу, ступінь завантаженості педагогічних та інших працівників дошкільного закладу. Мікроклімат у дитячому садку створюють самі учасники навчально-виховного процесу: адміністрація, педагогічні працівники, батьки, медпрацівники, діти тощо. Однією з головних особливостей програми є її доступність. Упровадження програми не потребує особливого навчання працівників дошкільного закладу.

Усі вони повинні усвідомлювати значення створення здорового освітнього простору в навчальному закладі для розвитку особистості малечі та чітко виконувати свої обов’язки. Реалізація програми не виключає реалізацію інших програм. Позитивним моментом програми є також можливість доповнення її різними виховними заходами.
Мета програми
Побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоби він не тільки не погіршував фізичний стан учнів, а й укріплював їх сили та можливості.
Скоординувати зусилля учасників навчально-виховного процесу, спрямувати їх на збереження, зміцнення її фізичного здоров’я, підвищення опірності та захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності
Формувати та розвивати культуру здоров’я серед учасників навчально-виховного процесу, організувати їх життєдіяльність на позиціях здорового способу життя.
На шляху досягнення цього постають такі завдання:
– створення координаційної ради школи з питань упровадження програми “Школа сприяння здоров’ю”;
– забезпечення оптимізації рухового режиму протягом дня;
– впровадження системи нетрадиційних форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку;
– сприяння збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, підвищення фізичної та розумової працездатності;
– здійснення медико-педагогічного контролю;
– формування у дітей валеолгічних знань та уявлень, свідомого прагнення до здорового способу життя;
– залучення батьків до фізкультурно-оздоровчої роботи, створення умов для активної здоров’язберігаючої позиції;
– організація науково-методичного й інформаційного супроводу діяльності;
– сприяння співпраці дошкільного закладу зі службами та закладами міста, що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров’я;
– розвиток соціальної й особистісної компетентності дитини;
– запобігання виникненню психологічних і соціальних проблем.
Основні умови реалізації програми:
– створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої
Самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї цілісного ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самої Себе;
– виготовлення наочних посібників для формування знань про здоровий спосіб життя;
– розробка системи методичної роботи щодо підвищення компетентності педагогічних працівників з питань фізкультурно-оздоровчої роботи;
– здійснення науково-методичного керівництва роботою колективу з вищезазначеного напряму;
– використання новітніх теоретичних, методичних, практичних наробок, передового педагогічного досвіду;
– забезпечити фізичне, психічне та моральне здоров’я дитини;
– прилучати дошкільників до системи цінностей, культури і традицій українського народу, формувати культуру міжетнічних і міжособистісних взаємин.
Учасники програми
Процес упровадження та реалізації програми проходить за участю всіх учасників навчально-виховного процесу:
адміністрації;
вихователів;
дітей;
музичних керівників;
психолога;
батьків;
медичного працівника;
представників громадськості;
технічного персоналу.
Форми та методи роботи
Перевага програми полягає в тому, що не треба відмовлятися від напрацьованих позитивних, дієвих традицій, форм роботи дошкільного закладу, а вона спонукає до наповнення їх новим змістом.
Найефективнішими формами та методами роботи з педагогами та громадськістю є:
Години спілкування;
Тренінги;
“круглі столи”;
Спільні з батьками заходи;
Консультаційні пункти;
Інтелектуальні та розвивальні ігри;
Конференції, диспути, дискусії;
Дні відкритих дверей;
Відеолекторії;
Батьківські збори;
Моніторинг;
Просвітницькі акції;
Колективна творча справа.
Основні заходи
1. Адміністративно-управлінські заходи
1.1. Забезпечити утримання спортивних приміщень, інвентарю в робочому стані та його поновлення.
Адміністрація.
Постійно
1.2. Забезпечити оптимальний санітарно-гігієнічний режим діяльності дошкільного закладу, контролювати дотримання відповідних вимог.
Адміністрація.
Постійно
1.3. Здійснювати харчування учнів школи. Забезпечити контроль якості продукції та технології приготування їжі.
Адміністрація. Кухарі.
Постійно
1.4. Забезпечити складання розкладу організованих навчальних занять відповідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”, ураховуючи вимоги СЕС, уникаючи перевантаження дітей, протягом дня та тижня
Вихователь-методист.
Початок навчального року
1.5. Створити творчу групу дошкільного закладу із впровадження програми “Школа сприяння здоров’ю”.
Вихователь-методист.
1.6. Проводити семінари, тренінги, лекції для педагогічних працівників із питань особистісної зорієнтованої діяльності, формування здоров’язберігаючого середовища.
Вихователь-методист.
Постійно.
1.7. Організовувати контроль дотримання вимог техніки безпеки, основ безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних вимог.
Адміністрація.
Профспілковий комітет.
Постійно.
1.8. Розробити план виховних заходів. Організувати діяльність педагогічних працівників на реалізацію програми.
Вихователь-методист. Творча група.
2011/2012навчальний рік
1.9. Оцінювати результати, щорічно підбиваючи підсумки роботи, за необхідності вносити відповідні корективи.
Адміністрація.
Постійно
2. Діяльність педагогічного колективу
2.1. Проводити весь обсяг форм фізичного виховання передбачених Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку “Я Світі”
2.2. Підтримувати щоденний об’єм рухової активності:
– молодший вік – 3 години:
– старший вік – 4 години
2.3. Фізкультурна діяльність:
– третій рік життя – 20 хв.;
– четвертий рік життя – 25хв.;
– п’ятий рік життя – 30хв.;
– шостий рік життя – 35хв.
2.4. Дитячий туризм у формі прогулянок – походів:
– молодший дошкільний вік-20-25хв.(в один кінець);
– старший дошкільний вік 30-35хв. (в один кінець)
2.5. Рухливі ігри: 4-5 ігор різного рухового навантаження (ранковий прийом-малорухливі ігри, денна прогулянка – три гри різної рухливості, увечері – гра середньої рухливості)
2.6. Спортивні ігри
2.7. Прогулянки на свіжому повітрі (тричі на день)
2.8. Ранкова гімнастика (вранці перед сніданком)
2.9. Гімнастика пробудження (після сну)
2.10. Фізкультурні розваги:
– група раннього віку -15-20 хв;
– молодший вік – 20-30 хв;
– молодший дошкільний вік (5рік життя) -30-35 хв;
– старший дошкільний вік – 35-40хв.
2.11. Фізкультурні свята (40-50 хв.)
2.12. Фізкультурна хвилинка (на занятті)
2.13. Фізкультурна пауза (між заняттями)
2.14. День здоровя
2.15. Самостійна рухова діяльність (протягом дня)
2.16. Фізкультурні тижні:
– Зимові розваги;
– Весняна подорож;
– Літо в гості завітало
2.17. Змагання “Перші кроки”
2.18. Організовувати та проводити зустрічі з батьками.
2.19. Упроваджувати нетрадиційні форми і методи роботи на заняттях із фізичного виховання.
3. Психолог дошкільного закладу
3.1. Сприяти виробленню у дітей норм позитивної поведінки, формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.
3.2. Сприяти психологічному здоров’ю дитини та здійснювати психолого – педагогічний супровід дітей дошкільного навчального закладу.
3.3. Сприяти формуванню пізнавальної активності та формуванню емоціонально-вольової сфери дітей.
4. Діяльність медичної служби
4.1. Проводити профілактично-оздоровчи бесіди, підібрати відповідні матеріали, розробити програму бесід і лекцій.
Медична сестра старша.
Постійно.
4.2. При диспансеризації виявляти дітей із фізичними вадами розвитку.
Медична сестра старша.
Постійно.
4.3. Розробити курс лекцій для учасників навчально-виховного процесу з питань організації режиму дня, раціонального харчування, правил особистої гігієни.
Медична сестра старша.
Постійно.
4.4. Відслідковувати стан здоров’я дітей, консультувати учасників навчально-виховного процесу, а при необхідності надавати медичну допомогу.
Медична сестра старша.
Постійно.
5. Співпраця із громадськістю та закладами сприяння здоров’ю
5.1. Проводити заняття батьківського університету з питань виховання здорового підростаючого покоління.
5.2. Брати активну участь у спортивних змаганнях, конкурсах, у заходах з питань розвитку здорового суспільства.
5.3. Організовувати та проводити спільні оздоровчі заходи.
5.4. Забезпечити участь у виховних заходах спеціалістів служб і закладів, діяльність яких пов’язана із забезпеченням здорового способу життя. Проводити лекторії для учасників навчально-виховного процесу.

Очікуваний результат
Створення комфортних умов перебування дитини у дошкільному закладі, раціональна організація навчальної діяльності, її цілісна перебудова відповідно до медичних, санітарно-гігієнічних норм, що забезпечить збереження й укріплення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Перетворення навчально-виховного процесу у спільну діяльність усіх його учасників і громадськості, спрямовану на досягнення стану повного фізичного, духовного та соціального благополуччя особистості.
Підготовка дітей до шкільного життя, формування адекватних механізмів фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації до оточуючого середовища, готовність до самостійного здорового способу життя.
Об’єднання зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей на збереження та зміцнення фізичного здоров’я як найвищої соціальної цінності та права громадян на безпечні й нешкідливі умови праці та навчання.
Досягнення показників здорового клімату у дошкільному закладі:
– довірливих, відкритих стосунків дорослих і дітей;
– відкритості в обговоренні проблем;
– доступності професіональної психолого-педагогічної допомоги;
– позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в дорослих і дітей;
– наявності традицій дошкільного закладу із формування навичок здорового способу життя;
Здійснювати вище окреслену роботу на принципах:
– науковості;
– гуманізації;
– демократизації;
– динамічності;
– поступовості та послідовності;
– доступності;
– індивідуалізації та диференціації;
– природо відповідності;
– свідомості та позитивного ставлення вихованців та їх батьків до навчально-виховного процесу


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

“Школа сприяння здоров, ю”