Романтична і реалістична література

1. Коли О. Пушкін зрозумів, що бути поетом – це і є сенс його життя? У яких віршах юного поета звучав відкритий за клик “повалити самодержавство” Відповідь: Під час навчання у ліцеї. В оді “Вольність”, у вірші “До Чаадаєва” та інших.
2. Назвіть провідні мотиви Відповідь: теми пушкінської лірики. Відповідь: Дружба, кохання, природа, патріотична тема, тема поета і поезії, філософські роздуми.

3. Яку мету переслідував О. Пушкін, створюючи образ Онєгіна як, втілення типу “зайвої людини”? Відповідь: Автор не лише хотів зрозуміти

сутність характеру свого сучасника, але й виявити причини, що призводять до формування типу “зайвої людини”.
4. Які слова-повчання Євгенія Онєгіна, що звучать у Відповідь: на відверте зізнання Тетяни, найбільше ранять дівчину? Відповідь: “Учіться володіть собою”.
5. Чому після смерті О. Пушкіна молодого корнета Михайла Лєрмонтова за царським наказом було негайно зіслано на Кавказ, під чеченські кулі? Відповідь: За вірш “Смерть поета”, в якому М. Лєрмонтов звинуватив царя і його оточення у вбивстві О. Пушкіна.
6. Який вірш Михайла Лєрмонтова був написаний у ніч перед фатальною для поета
дуеллю? Відповідь: “‘На дорогу йду я в самотині…”

7. Скільки повістей увійшло в роман М. Лєрмонтова “Герой нашого часу”?Назвіть відомі вам твори М. Лєрмонтова. Відповідь: П’ять. Поеми: “Мцирі”, ” Демон ” “Пісня про купця Калаш-никова”; роман “Герой нашого часу”; вірші: “І нудно, і сумно…”, “Дума” та інші.

8. У чому полягає оригінальність сюжетної композиції роману М. Лєрмонтова “Герой нашого часу”?Відповідь: Сюжетний порядок не збігається з хронологічною послідовністю подій.
9. Які два літературні стилі зумів поєднати у своїй творчості М. Гоголь? Відповідь: Романтичний і реалістичний.

10. До якого виду мистецтва М. Гоголь мав неабиякий талант? Назвіть жанр твору Гоголя “Мертві душі”. Відповідь: До театрального мистецтва.

Поема.
11. Як називають прийом у ліро-епічному творі, коли автор безпосередньо від себе висловлює почуття та емоції у зв’язку з долею героїв, виявляє своє ставлення до них тощо? Відповідь: Ліричний відступ.
12. Назвіть риси гоголівських персонажів, які дозволяють назвати цих героїв “мертвими душами”. Відповідь: Бездуховність, обмеженість, прагнення до наживи тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Романтична і реалістична література