Рекомендації щодо планування виховної роботи

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності. Головною метою виховання особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша.

Наукові дослідження доводять,

що виховання є глибоко національним за своєю суттю, змістом, характером. “Національне виховання, – як зазначала українська громадська, культурно-освітня діячка, педагог Софія Русова (1856-1940), – забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а, значить, дадуть нові оригінальні, самобутні скарби задля вселюдного поступу: воно через пошану до свого народу виховує в дітях пошану до інших народів…”.

Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною

програмою “Освіта” (“Україна XXI століття”), “Концепції розвитку загальної середньої освіти”, “Основних орієнтирах виховання учнів”. Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і вчительських колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку особистості школяра.

Протягом минулого навчального року пріоритетними напрямами виховної діяльності стали: підвищення ефективності виховної роботи, завдяки активному впровадженню у виховний процес нових форм і методів роботи; актуалізація педагогічних зусиль на впровадження основних ідей, зазначених у “Основних орієнтирах виховання” та створення методичного супроводу цієї діяльності; урізноманітнення виховного простору через впровадження нових ідей у сфері організації змістовного проведення вільного часу школярів; узагальнення кращих педагогічних ідей підвищення педагогічної майстерності керівників виховного процесу тощо.

Перелік можливих моделей виховних систем :

“Я – школяр, я – громадянин”, “Життєтворчий потенціал учнівського самоврядування”, “Учень, як особистість”, “Школа життєтворчості”, “Школа духовності і доброчинності”, “Від ідеї – до успіху”, “Школа як центр розвитку громади”, “Проектуємо особистість разом”, “Соціально адаптована громадсько-активна школа”, “Модель особистості випускника”, “Школа творчості”, “Школа родинного виховання”, “Виховуємо разом” тощо.

Рекомендації щодо організації виховної роботи

Організовуючи виховну роботу в новому навчальному році, рекомендуємо:

1. Користуватися такою нормативно-правовою базою:

– Закон України від 5 березня 2009 року № 1065-VI “Про загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Рекомендації щодо планування виховної роботи