Проект “Перші кроки у туризмі”

Туристично-краєзнавча діяльність передбачає не лише фізичний розвиток дитини, але і пізнання рідного краю, вивчення його історії, звичаїв і обрядів, народних ремесел і традицій.

Мета туристично-краєзнавчої діяльності реалізується у програмі Всеукраїнських експедиціях “Краса і біль України”, “Сто чудес України”, які проходять в рамках руху учнівської молоді України за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу “Моя земля – земля моїх батьків”.

Реалізація завдань руху учнівської молоді покладена

в першу чергу на педагогічні колективи шкіл і позашкільних закладів. Саме вони повинні вести цю роботу, використовуючи при цьому весь виховний потенціал, що закладений у туристично-краєзнавчій діяльності школярів.

Під час роботи над даною проблемою, ми поставили перед собою завдання детально вивчити основні питання, що можуть виникнути під час організації туристичних походів

Виявлено, що в школах і позашкільних закладах проводиться значна робота з розвитку туризму і краєзнавства та їх використання з метою національно-патріотичного виховання й формування національної самосвідомості учнівської

молоді, фізичного гарту дітей і підлітків та пізнання ними рідного краю.

Поштовх до пожвавлення туристично-краєзнавчої роботи серед учнівської молоді дали прийняті в останні роки законодавчі, урядові та відомчі правові і нормативні документи, які регламентують дану сферу діяльності.

Форми і методи пошуково-дослідницької роботи в шкільному туризмі області настільки багатогранні, що дозволяють задовольнити інтереси школярів і активізувати їх пізнавальну діяльність. До таких форм і методів відносяться: вивчення рідного краю за допомогою спостереження, робота в гуртках істориків-краєзнавців, геологів, географів-краєзнавців і звичайно зі спортивно-оздоровчого туризму.

Це вимагає від організаторів, керівників походів, туристського активу глибокого знання рідного краю, теорії і методики туристично-краєзнавчої роботи.

Туристично-краєзнавча робота посідає ключове місце в національно-патріотичному вихованні молодого покоління, а участь у Всеукраїнському русі учнівської молоді за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу, Всеукраїнських екскурсіях “Краса і біль України”, “Сто чудес України”, обласної – “Люби і знай свій рідний край” сприяє вихованню в учнів національної самосвідомості.

Етапи реалізації проекту:

1 етап – підготовчий: збір інформації з питання “Перші кроки у туризмі” – вересень-жовтень 2011 року

2 етап – обробка отриманої інформації, звіт творчих груп – листопад 2011 року

3 етап – захист проекту – грудень 2011 року

Творчі групи:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Проект “Перші кроки у туризмі”