Права дітей і неповнолітніх. Година спілкування

Година спілкування

“Права дітей і неповнолітніх”

Мета: виховати в учнів законослухняність, повагу до правових норм громадянського суспільства; навчити захищати права неповнолітніх в Україні; розвинути уявлення про права неповнолітніх в світі.

Учитель: На цій виховній годині ми поведемо мову про важливе значення такого поняття як права неповнолітніх.
Що таке право?
Які бувають права?
Яка різниця між правами та обов’язками?
Які, на вашу думку, можуть бути права в дітей та ще неповнолітніх громадян?
Добре,

перейдемо до розгляду конкретних правових питань, що стосуються неповнолітніх в нашій країні.

Отже, якщо ти неповнолітній:
Як одержати гарну освіту?
Право на освіту гарантується Конституцією України та іншими нормативними актами України.
Воно забезпечується розгалуженою системою навчально-виховних закладів, їх відкри-тим характером та різними формами навчання – очною, вечірньою та заочною.
Здійснюючи право на освіту, учні, студенти, курсанти, слухачі мають право на таке:

– вибір профілю, форми навчання, індивідуальних програм, позакласних занять;

– користування навчально-виробничою,

науковою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчально-виховного закладу;

– доступ до інформації в усіх галузях знань;
– участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

– одержання направлення на навчання, стажування в інших закладах, у тому числі за кордоном, продовження освіти за професією, спеціальністю відповідно до одержаної кваліфікації;

– безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

– забезпечення гуртожитками, інтернатами, стипендіями;

– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій адміністрації, педагогів, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь, гідність.
Випускнику державного або іншого акредитованого навчально-виховного закладу видається документ про освіту встановленого зразка (атестат, диплом…)

ПАМ’ЯТАЙ!

– Лише перша вища освіта може бути одержана безоплатно за державний кошт. Якщо ти через деякий час захочеш одержати другу вищу освіту, за неї треба платити.

– Якщо ти вирішив одержати вищу освіту у недержавному навчальному закладі, з’ясуй наскільки надійним є цей заклад. Чи має він ліцензію на право надання вищої освіти і чи достатньо кваліфіковані викладачі тут працюють. Адже тепер цінують не диплом, у якому є запис про отримання престижної спеціальності.

Цінуються дипломи престижних вузів і знання, які можна одержати лише від кваліфікованих викладачів.

Як одержати економічну свободу?
Економічну свободу дають гроші. Гроші часом дають батьки – але батьки не вічні і не завжди настільки багаті, аби це робити систематично. Гроші часом можна виграти в якусь лотерею, але, як правило, виграє хтось, а не ти.

Гроші можна вкрасти, але, як правило, це закінчується нарами у зоні. Єдиний спосіб мати гроші й бути незалежним – це добра робота.
Ти вирішив працювати?

ПАМ’ЯТАЙ:

– ти можеш самостійно влаштуватися на роботу, якщо тобі виповнилось 16 років;

– якщо тобі уже 15 років – тебе можуть прийняти на роботу лише за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює;

– якщо ж тобі 14 років і ти учень середньої школи, професійно-технічного чи середнього спеціального навчального закладу, тебе можуть прийняти для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює.
Примітка. Звичайно, можна, від випадку до випадку, мити машини чи продавати газети. Але це не робота, про яку ми говоримо.

Це тимчасове зайняття, і ці правила навряд чи до нього можна застосувати.
Як влаштуватися на роботу?
Перед прийомом на роботу ти повинен пройти медичний огляд.
Нагадай працедавцю, що він зобов’язаний укласти трудовий договір з тобою у письмовій формі.

У договорі має бути визначено:
– роботу, яку ти зобов’язаний виконувати;
– права і обов’язки твої та працедавця;
– умови розірвання договору.

ПАМ’ЯТАЙ:

– ти маєш право на скорочену тривалість робочого часу:
у віці 16-18 років – 36 годин на тиждень; у віці 15-16 років (для учнів віком 14-15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

– ти маєш право на щорічну відпустку тривалістю 1 календарний місяць, яка повинна надаватися будь-якої пори року за твоїм бажанням;

– заробітна плата працівників у віці до 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідної категорії при повній тривалості щоденної роботи;

Власний бізнес у 16 років?
Якщо тобі виповнилося 16 років, ти можеш стати членом чи засновником підприємства, колективного сільськогосподарського підприємства, селянського (фермерського) господарства.

ПАМ’ЯТАЙ:

– учнівські та студентські підприємства, за умови, що чисельність учнів та студентів підприємства становить не менше 80 відсотків звільняються від сплати податку на прибуток.

Прибутковий податок із заробітної плати сплачується у таких самих розмірах, як і у дорослих.

Твоєму здоров’ю заподіяли шкоду?

– Якщо тобі ще не виповнилося 15 років і ти не мав заробітку на час заподіяння шкоди, організація чи громадянин, відповідальні за шкоду, зобов’язані відшкодувати необхідні витрати, пов’язані з ушкодженням твого здоров’я.
Після того, як тобі виповниться 15 років, організація або громадянин, відповідальні за шкоду, зобов’язані відшкодувати також шкоду, пов’язану з утратою чи зниженням твоєї працездатності, виходячи з розміру середньої місячної заробітної плати некваліфікованого робітника в даній місцевості;

– Якщо на момент ушкодження здоров’я ти у віці до 15 років мав заробіток, то шкода повинна бути відшкодована, виходячи з твого середнього заробітку, але не нижче ніж з мінімальної заробітної плати некваліфікованого працівника в даній місцевості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Права дітей і неповнолітніх. Година спілкування