Повторення. Коло та кругКОЛО I КРУГ ТА IХ ВЛАСТИВОСТI

Виконайте контрольний тест

На розв’язання його завдань відводиться 45 хвилин.

Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, довідниками, калькулятором тощо.

Завдання 1-12 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише Один правильний.

01 Центральний кут на 20° більше вписаного кута, який опирається на ту ж дугу. Знайдіть градусну міру центрального кута.

А

Б

В

Г

Д

20°

30°

40°

45°

50°

02

На рисунку ∠BAC = 30°. Знайдіть градусну міру кута AFC.

А

Б

В

Г

Д

30°

45°

90°

50°

60°

03 Скільки всього кіл можна провести через три дані точки, що не лежать на одній прямій?

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

0

04 Із даної точки кола проведено

діаметр і хорду, яка дорівнює радіусу. Знайдіть кут між діаметром і хордою.

А

Б

В

Г

Д

30°

60°

45°

80°

90°

05 Радіус кола дорівнює R. Із точки, яка віддалена від центра на відстань 2R, проведено дотичні до кола. Знайдіть довжини дотичних.

А

Б

В

Г

Д

R

2 R

1.5 R

06 На рисунку два кола, радіуси яких дорівнюють 4 см і 9 см, мають зовнішній дотик. Пряма дотикається до цих кіл у точках А і В. Знайдіть АВ.

А

Б

В

Г

Д

13 см

12 см

11 см

10 см

9 см

07 На рисунку з точки М до кола з центром у точці О проведено дотичні МА і MB (точки А і В – точки дотику). Укажіть правильне твердження.

А

Б

В

Г

Д

08 Знайдіть довжину дуги кола радіуса 120 см, якщо її кутова величина дорівнює 30°.

А

Б

В

Г

Д

5 π см

10 π см

15 π см

20 π см

24 π см

09 Через точку А, яка лежить поза колом, можна провести

А

Б

В

Г

Д

Лише одну дотичну до кола

Лише одну січну до кола

Дві різні дотичні до кола

Лише дві січні до кола

Три різні дотичні

10 Обчисліть площу кругового кільця (у кв. см), якщо його внутрішній і зовнішній діаметри дорівнюють 6 см і 8 см відповідно.

А

Б

В

Г

Д

6 π

7 π

8 π

12 π

24 π

11 Два рівні круга радіусом r розміщені всередині круга (див. рисунок), радіус якого більший за r, і дотикаються до нього. Знайдіть площу заштрихованої області, якщо круги меншого радіуса дотикаються один до одного в точці О – центрі великого круга.

А

Б

В

Г

Д

12 Три рівні кола радіусом R дотикаються одне одного. Знайдіть площу заштрихованого криволінійного трикутника.

А

Б

В

Г

Д


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Повторення. Коло та круг