Поняття про ліричного герояЛіричний герой – це образ того героя, переживання, думки і почуття якого відображені в ліричному творі. Він не ідентичний образу автора, хоч і відображає його особисті переживання, пов’язані з тими чи іншими подіями його життя, ставленням до природи, суспільного життя. Своєрідність світовідчуття, світорозуміння поета, його інтереси, особливості характеру знаходять відповідний вияв у формі, в стилі творів.

Художні образи кожного твору, в тому числі й ліричного, узагальнюють явища життя, через індивідуальне, особисте переживання виражають

думки і почуття, характерні для багатьох сучасників. Особисті переживання поета лише тоді стають фактом мистецтва, коли вони є художньо досконалим вираженням почуттів і думок, типових для багатьох людей. Ліриці властиві і узагальнення, і художня фантазія. Чим талановитіший поет, тим багатший його духовний світ, тим глибше він проникає в світ переживань інших людей, тим більших висот досягає в своїй ліричній творчості.

Кожного разу, читаючи вірші поета, ми при всьому їхньому розмаїтті бачимо єдність у сприйнятті світу, в характері переживань і засобах їх художнього втілення. У нашій свідомості створюється

закінчений образ-переживання, тобто стан характеру, образ духовного світу людини. Так створюється образ ліричного героя.

Ліричний герой, як і герой епічних і драматичних творів, відображає ті чи інші характерні, типові риси людей свого часу, впливаючи на формування духовного світу читачів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Поняття про ліричного героя