Плекаймо паростки завтрашнього життя

….Таке красиве українське слово – плекаймо, піклуймося, любімо, цінуймо, доглядаймо, шануймо. Але ж – плекаймо! Немов у долонях зігрітий паросток, политий любов’ю і ніжністю рідних, доглянутий вчителем, збережений державною мудрістю.

Паросток, який стане коренем, цвітом і колосом життя. Паросток, який дасть якісний і цінний урожай, заколоситься полем, збереже і примножить традиції роду людського.

Паросток – наше майбутнє, наша совість, наша надія – наші діти.

Плекаємо – мріємо про щастя для них, мріємо про можливість

реалізації цих мрій у кращих проявах. Мріємо, щоб наші діти відчували себе людьми з розправленими крилами та благородним бажанням змінити цей світ на краще.

У психології такий стан людини, за А. Маслоу, називається самоактуалізацією, що неодмінно передбачає самореалізацію. А самореалізація особистості лежить у основі оновлення змісту початкової загальної освіти.

Державний підхід до цієї проблеми зумовлений прийняттям нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти. Коментуючи затвердження стандарту, заступник міністра освіти Б. Жебровський зокрема зазначив: “Вперше за всю історію

незалежності України вітчизняні школи, а саме початкова освіта, отримали можливість відповідати кращим європейським традиціям, бути конкурентоспроможними та піднятися на якісно новий рівень підготовки школярів.”

Державний стандарт початкової загальної освіти повністю забезпечує комплексне вирішення проблеми соціальної адаптації школяра, – так зазначає старший викладач, заввідділом початкової освіти ДОІППО О. М. Виноградова, формує їх життєтворчі компетентності та в процесі засвоєння дитиною системи знань, норм, цінностей дозволяє функціонувати як повноправному члену суспільства.

Розробка, обговорення, а тепер і втілення в життя основного законодавчого документа початкової освіти в Україні – Державного стандарту, є фундаментальною основою в регулюванні процесу якості освіти та виховання людини нової формації.

Своєчасність і актуальність впровадження Державного стандарту зумовлена новими соціокультурними змінами, державотворчими процесами, які передбачають істотну трансформацію світоглядних орієнтирів учнів, осмислення цінностей, звернення до загальнокультурних ідеалів.

Цим головним законодавчим документом окреслено зміст початкової освіти, що грунтується на особистісно зорієнтованому та компетентнісному підходах в педагогіці. Це точна програма дій кожного учасника навчально виховного процесу. Виникає низка питань стосовно методик і технологій особистісно зорієнтованої освіти, її переорієнтації від знанневого до компетентнісного підходу. В “Українському педагогічному словнику” компетентність визначена як базова ціннісна орієнтація педагога, яка визначає його позицію у взаємодії з кожною дитиною і колективом.

Для такої взаємодії вчитель повинен сам подавати приклад, вчитись новому, креативно мислити, творчо підходити до вирішення питань, бути сучасним і нести не репродукування інформації, а її творче переосмислення, розуміння потужності виховних та навчальних ідей, теорій, методичних рекомендацій.

Таким чином у подальшій особистісно – орієнтованій навчальній діяльності педагог трансформує власні особистісні надбання та відкриває пріоритети особистісного ставлення до кожного учня. Це підгрунтя девізу роботи всього вчительства, на шляху до втілення в життя основних засад нового законотворчого документа : “Творчість, креатив, перемога”.

Педагоги ХХІ століття покликані перетворити весь навколишній світ в освітнє середовище, вивести навчальний процес за межі класу, опираючись на цікавість дітей до природи, їхні вікові особливості, надати перевагу активним формам навчання, що забезпечить можливість успіху, адже суспільство потребує успішних людей, і школа, насамперед початкова, покликана сформувати психологію успіху. Мотивація досягнення має переростати у нову культурну цінність сучасного українського соціуму. І для кожного педагога, батька та держави в цілому, повинен бути тільки один пріоритет – дитина, наша надія, сподівання, майбутнє, паросток нового життя. А програми, закони, навчальні предмети – лише засоби, за допомогою яких реалізуються завдання і зміст освіти.

Бо важливим є не стільки знання, скільки процес становлення людини, її ціннісного осереддя, набуття досвіду взаємодії з природою, суспільством, рукотворним і духовним світом, тому, що цінність ця утворюється не знаннями, а взаєминами, що породжуються ними. Результатом таких процесів і буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості.

Засвоєні види досвіду забезпечать основу формування в учнів здатності виконувати складні культурно доцільні дії, тобто оволодівати освітніми компетенціями. До ключових компетенцій, які пропонуються для початкової ланки освіти, відносять: уміння вчитися, громадянська, загальнокультурна, інформаційно – комунікативна, здоров’язбережувальна, соціальна.

Як же створити умови для плідного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти? А підгрунтя готове. Методична робота в області налагоджена динамічно, на випередження.

Прогнозуючи завдання держави, ДОІППО проводить перепідготовку вчителів, що викладають англійську мову в початкових класах. Відділом початкової освіти ДОІППО розроблено науково – методичний супровід щодо організації нвп в 1 класі, Державний стандарт початкової загальної освіти в таблицях і схемах (методичні рекомендації для вчителів ).

За сприянням народного депутата С. М. Глазунова в області один за одним відкриваються дитячі садки, що дає змогу впроваджувати принцип наступності змісту дошкільної та початкової освіти. Враховуючи сучасні вимоги до освітян, влада надає змогу зміцнювати та модернізувати матеріально – технічні бази шкіл області.

Успіх будь – якої діяльності залежить не лише від здібностей та мотивації, а базується на глибоких знаннях. Чим глибші знання, тим вищий рівень мотивації і більше чинників спонукають людину до діяльності. Тільки так можна досягти високих результатів.

Ось і робота методичних об’єднань шкіл Верхньодніпровського району була побудована на фундаментальному вивченні та глибокому аналізі проекту Державного стандарту початкової загальної освіти. Система методичної роботи з вчителями початкових класів району включає в себе засідання районних та шкільних методоб’єднань, обговорення та вивчення позитивних змін нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти. Обговорено, проаналізовано підходи та зміст початкової загальної освіти, використання технологій, спрямованості освіти. Розглянуто базовий навчальний план.

Опрацьовано статті в пресі та в глобальній мережі інтернет. Ведеться жвава розмова на сайтах, у блогах “Класної оцінки”, “Однокласниках”. Методичним кабінетом відділу освіти Верхньодніпровського району було розроблено і впроваджено словничок педагога, із трактуванням та роз’ясненням актуальних термінів та нововведень.

Науково – методичні семінари, творчі звіти вчителів, тренінги, групові консультації, самоосвіта, педагогічні виставки, розв’язання педагогічних ситуацій, оперативно – методичні наради, психолого – педагогічні семінари, бесіди, методичні наради, презентації, дискусії, дидактична, ділова гра, захисти проектів, робота методичних центрів, круглі столи – ось де вчитель може знайти відповідь на всі, щодо підвищення педагогічної майстерності, питання. Ведучі спеціалісти та методисти, психологи, вчителі – практики Верхньодніпровського району завжди відкриті до спілкування, готові обговорювати, дискутувати, експериментувати, ділитися власними надбаннями, наробками, творчими задумами, адже постійно відчувають активну допомогу висококваліфікованих фахівців – методистів районного відділу освіти Н. В. Ходос, Г. І. Сакари, Н. В. Голик та ін. А плідні ідеї кращих педагогів завжди знаходять живу підтримку в адміністрації району, адже і М. М. Цебенко, голова районної державної адміністрації, і В. В. Коваленко, заступник голови РДА, з великим ентузіазмом відносяться до розбудови районної педагогічної галузі, готові надати посильну допомогу, бо розвиток високого інтелектуального потенціалу дитини, її здатності до утвердження себе як громадянина великої європейської держави України, забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти району на ринку освітніх послуг є основним завданням всієї педагогічної громадськості Верхньодніпровщини.

Ш. Амонашвілі говорить: “Дитина – вище творіння Природи і Космосу і несе в собі їх риси – могутність і безмежність”, а ти, Вчителю, ведеш цю Могутність і Безмежність за руку, плекаєш в своїх долонях щоденно… Плекаєш, піклуєшся, вчишся разом. Плекаєш, маєш можливість тому, що є в тебе, ще багатьма неоціненна, твоя, одна на Землі, рідна і незалежна держава.

Держава, яка дає тобі замовлення, прагне, просить, турбується. І ти, Вчителю, допоможеш, бо саме ти – творець Педагогіки.

Відділ освіти Верхньодніпровської РДА

Ганнівський навчально – виховний комплекс

Остапко Олена Дмитрівна, вчитель початкових класів


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Плекаймо паростки завтрашнього життя