Пам’ятка для учнів

Вказівки по веденню щоденника
1. Щоденник є ШКІЛЬНИМ документом учня.
2. Учень (починаючи з 2 класу) акуратно заповнює лицьову сторону обкладинки, вписує назви предметів, прізвища, імена і по батькові викладачів, розклад уроків, факультативних занять, позакласних і позашкільних заходів.
3. Учень щодня записує домашні завдання в графи того дня, на який вони задані, в період шкільних канікул – план позакласних і позашкільних заходів.
4. Учень пред’являє
щоденник на першу вимогу вчителів і класного керівника.
5. Вчитель, оцінює учня виставляє оцінку в класний журнал і одночасно вписує її в щоденник і завіряє своїм підписом.
6. Класний керівник стежить за наявністю в щоденнику всіх оцінок, отриманих учнем протягом тижня. В кінці щоденника виставляються підсумкові відомості про успішність і пропуски учня.
7. Батьки щонеділі переглядають і підписують щоденник.
8. Адміністрація школи здійснює систематичний контроль за веденням щоденника.
Як запам’ятати те, що читаєш?
1. Перш за все треба бути максимально спокійним. Інакше тобі важко
буде сконцентруватися. Читай уважно!
2. Читай з олівцем в руках і відзначай важливі положення, які б ти хотів запам’ятати.
3. Щоб запам’ятати смисл тексту, який здається надто важким, спробуй такий спосіб: уважно читай кожну фразу і переписуй її на свій манер, у своєму стилі. Якомога простіше, хай навіть і багатослівно. Під час повторного читання власного тексту ти з здивуванням з’ясуєш, що смисл тексту не такий складний.
4. Повторення перед сном або зранку відразу після пробудження є найефективнішим класичним способом запам’ятовування.
5. Часто повторюй матеріал. Через 24 години після першого заняття ти забуваєш найбільшу частину вивченого тексту. Тому перше повторення вивченого має відбутися не пізніше ніж через 24 години. Але не повторюй і раніше ніж через 5-6 годин після першого вивчення (закон Жорста).
Відпрацюй свій власний оптимальний ритм повторень.
Як вивчити вірш напам’ять
1. Уважно двічі-тричі прочитай увесь вірш.
2. Обміркуй зміст твору, умовно розділи його на смислові частини.
3.У кожній такій частині правильно визнач інтонацію, з якою будеш читати, розстав логічні наголоси, визнач паузи та темп читання.
4. Навчися читати вголос, дотримуючись цих вимог, спочатку кожну частину, а відтак увесь вірш.
5.Тепер без допомоги підручника спробуй пригадати вірш, повтори кожну частину по пам’яті.
6. Візьми книжку. Читаючи напам’ять, пе-ревіряй, чи правильно запам’ятав текст.
7. Відклади підручник, двічі чи тричі продекламуй увесь вірш.
8. Запам’ятай: знання тексту вірша треба довести до автоматизму. Це дасть змогу зосередитися на виразності читання.
9. Перед уроком уявно продекламуй вірш іще раз.
Якщо ти не задоволений звучанням окремих рядків, то ще є час усунути недоліки.
Як читати книжку
1.Пам’ятай: читання – одне з найважливіших завдань у самоосвіті, ставитись до нього треба серйозно.
2. Внутрішньо налаштовуйся на читання. Не поспішай, не “ковтай” зміст книжки, а читай уважно, вдумливо, намагайся запам’ятати прочитане.
3. Зміст треба осмислювати. Не можна допускати механічного фіксування тексту.
4. Вчися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюй поглядом цілі фрази, речення.
5. Для свідомого сприймання прочитай передмову, перегортаючи сторінки, обміркуй заголовки.
6. Коли щось незрозуміло, не поспішай гукати на допомогу інших. Спочатку спробуй самостійно розібратися. Користуйся словниками, довідниками.
7. Роби помітки, виписки, за потреби склади план (тези, конспект).
8. Найцікавіше запам’ятай. Порівнюй прочитане з уже відомими фактами, знайди йому місце в системі знань.
9. Прочитавши книжку, обміняйся думками і вра-женнями про неї з друзями, дай оцінку. Згадай основні образи, події, думки.
10. Порівняй власну думку про книжку з відгуками і рецензіями на неї: один розум добре, а колективний – краще.
11. Зроби відповідні записи про книжку у читацькому щоденнику.
Як скласти план оповідання?
1. Прочитайте оповідання.
2. Розділіть його на смислові частини.
3. Знайдіть головне в кожній частині.
4. Придумайте заголовок до кожної частини.
5. З придуманих заголовків запишіть план оповідання.
6. Запишіть оповідання за планом.
Як розв’язувати задачу?
1. Уважно прочитай задачу.
2. Подумай, про що йдеться в задачі.
3. Відшукай незрозумілі слова.
4. Подумай, що означає кожне число.
5. Виділи в задачі умову, запитання.
6. Про що запитується в задачі?
7. Чи можна відповісти на запитання задачі? Якщо ні, то чому?
8. Про що відомо, а про що невідомо?
9. Згадай необхідні правила: якщо треба знайти скільки всього (+), збільшити на…(+), зменшити на…(-), збільшити в…разів ( ),зменшити в…разів (:).
10. Ця задача проста чи складена?
11. Для полегшення розв’язання зроби короткий запис умови задачі.
12. Склади план розв’язування.
13. Запиши розв’язання і відповідь.
14. Зроби перевірку розв’язання задачі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Пам’ятка для учнів