Орнітофауна урочищ Замостище та Осово в гніздовий період

Місцевість дослідження орнітофауни якої є предмет даної роботи, розташована в Полтавській області в околицях м. Пирятина. Дана територія поширена в фізико-географічній країні Східно-Європейська рівнина, в межах лісостепової зони, Лівобережно-Дніпровському лісостеповому краї, який займає широкі терени Придніпровської низовини. Генетично й територіально край займає Донецько-Дніпровську западину. Рівнинний рельєф і характерні кліматичні умови сприяли утворенню чорноземів типових мало гумусних, розвиткові лучно-чорноземних та частково темно-сірих опідзолених грунтів.

Своєрідність лісостепових ландшафтів зумовлюється наявністю лесових порід, які обумовили поширення лінійної ерозії. Даний регіон також характеризується значною заболоченістю. Первинні ліси збереглися мало, залісненість району на сьогодні становить в середньому 7.2%. Сучасна рослинність представлена північно-лісостеповими ландшафтами, які на даній території виявляються у вигляді широколистяних лісів, серед яких виділяються невеликі однорідні масиви дубових лісів і штучно створені соснові ліси (бори), а також чорно вільхові ліси (вільшняки) та мішані ліси з переважанням дуба звичайного, клена, сосна звичайна, липа дрібнолиста, та серцелиста, осика, вільха чорна та клейка.

У підліску ростуть – ліщина звичайна, калина, ожина, бузина чорна. Вік лісових масивів відносно незначний, він коливається в межах 35-40 років. Зокрема молоді ліси складають – 50%, 42% – ліси середнього віку, і лише 8%- достигаючі та стиглі ліси. На даний час значна частина лісових масивів знищена.

Для розуміння стану і динаміки орнітофауни в цілому, необхідними є моніторингові роботи, орієнтовані на дослідження щільності населення і просторового розміщення птахів. З цією метою у 2005році мною було розпочате вивчення орнітофауни лісів М. Пирятина та його околиць. Дослідження проводилися в гніздовий період 2005-2010 рр. в лісових масивах урочищ Замостище та Осово, на природній ділянці річищя Удай, а також на берегах штучно створеного річищя, яке живлять підземні джерела. Обліки здійснювали маршрутним способом, на постійних трансектах.

Протяжність трансекти становить близько 5 км, при середній ширині облікової смуги 100-150 м. Обліки проводилися з 15 квітня по 30 червня так щоб охопити гніздові періоди птахів, які в різний час приступати до гніздуванні. В результаті досліджень було зареєстровано 67 види, які належать до 10 рядів та до 23 родин відповідно. Домінують Представники ряду Горобцеподібні, які складають 62.7% (42,види ), решта 37.3% представники інших рядів. Зокрема ряд Соколоподібні – 9% (6 видів), ряд Журавлеподібні, Зозулеподібні, Дрімлюгові, Одудові та Ракшоподібні по 1.5% (по 1 виду ), ряд Дятлоподібні складає 9% (6 видів), Глубоподібні та Совоподібні по 6% (по 4 види ).

N Вид Місце спостереження
Осово Замостище
Тип: Chordata – Хордові Підтип: Vertebrata sew Craniata – Хребетні або черепні Клас: Aves – Птахи Підклас: Neornithes – Сучасні птахи Надряд: Neognathae – Типові птахи Ряд: Falconiformes – Соколоподібні Родина: Accipitridae – Яструбові
1 Milvus migrans – Шуліка чорний +
2 Circus aeruginosus – Лунь очеретяний +
3 Accipiter gentilis – Яструб великий + +
4 Buteo buteo – Канюк звичайний + +
Родина: Falkonidae – Соколові
5 Falco vespertinus – Кібчик +
6 Falco Subbuteo – Підсоколик великий + +
Ряд: Gruiformes – Журавлеподібні Родина: Gruidae – Журавлеві
7 Grus grus – Журавель сірий +
Ряд: Columbiformes – Голубоподібні Родина: Columbidae – Голубові
8 Columba palumbus – Припутень + +
9 Columba oenas – Голуб-синяк +
10 Streptopelia decaocto – Горлиця садова + +
11 Streptopelia turtur – Горлиця звичайна + +
Ряд: Cuculiformes – Зозулеподібні Родина: Cuculidae – Зозулеві
12 Cuculus canorus – Зозуля + +
Ряд: Strigiformes – Совоподібні Родина: Strigidae – Совові
13 Asio otus – Сова вухата + +
14 Asio flameus – Сова болотяна +
15 Athene noctua – Сич хатній +
16 Strix aluco – Сова сіра + +
Ряд: Caprimulgiformes – Дрімлюгоподібні Родина: Caprimulgidae – Дрімлюгові
17 Caprimulgus europeus – Дрімлюга + +
Ряд: Upupiformes – Одудоподібні Родина: Upupidae – Одудові
18 Upupa epops – Одуд + +
Ряд: Coraciiformes – Ракшоподібні Родина: Meropidae – Бджолоїдкові
19 Merops apiaster – Бджолоїдка +
Ряд:Piciformes – Дятлоподібні Родина:Picidae – Дятлові
20 Jynx torqulla – Крутиголовка + +
21 Picus canus – Жовна сива +
22 Dendrocopos major – Дятел звичайний + +
23 Dendrocopos syriacus – Дятел сирійський + +
24 Dendrocopos medius – Дятел середній + +
25 Dendrocopos minor – Дятел малий + +
Ряд: Passeriformes – Горобцеподібні Родина: Alaudidae – Жайворонкові
26 Lullula arborea – Жайворонок лісовий + +
Родина: Motacillidae – Плискові
27 Anthus trivialis – Щеврик лісовий + +
Родина: Laniidae – Сорокопудові
28 Lanius collurio – Сорокопуд терновий Span=”2″>+ +
29 Lanius minor – Сорокопуд чорнолобий + +
Родина: Oriolidae – Вивільгові
30 Oriolus oriolus – Вивільга + +
Родина: Sturnidae – Шпакові
31 Sturnus vulgaris – Шпак звичайний + +
Родина: Corvidae – Воронові
32 Garrulus glandarius – Сойка + +
33 Pica pica – Сорока + +
34 Corvus frugilegus – Грак + +
35 Corvus cornix – Ворона сіра + +
36 Corvus corax – Крук + +
Родина: Troglodytidae – Воловоочкові
37 Troglodytes troglodytes – Волове очко +
Родина: Sylviidae – Кропив’янкові
38 Hippolais icterina – Берестянка звичайна + +
39 Sylvia atricahilla – Кропив’янка чорноголова + +
40 Sylvia nisoria – Кропив’янка рябогруда + +
41 Sylvia borin – Кропив’янка садова + +
42 Sylvia curruca – Кропив’янка прудка + +
43 Sylvia cjmmunis – Кропив’янка сіра + +
44 Phylloscopus collybita – Вівчарик – ковалик + +
45 Philloscopus trochilus – Вівчарик весняний + +
46 Philloscopus sibilatrix – Вівчарик жовтобровий + +
Родина: Muscicapidae – Мухоловкові
47 Muscicapa striata – Мухоловка сіра + +
48 Ficedula parva – Мухоловка мала + +
49 Ficedula hypoleuca – М. строката + +
50 Phoenicurus phoenicurus Горихвістка звичайна + +
51 Erithacus rubecula – Вільшанка + +
52 Luscinia luscinia – Соловейко східний + +
53 Turdus pilaris – Чикотень + +
54 Turdus merula – Дрізд чорний + +
55 Turdur philomelos – Д. співочий + +
Рдина: Paridae – Синицеві
56 Remiz pendulinus – Ремез + +
57 Parus caeruleus – Синиця блакитна + +
58 Parus major – Синиця велика + +
59 Parus palustris – Гаїчка болотяна + +
Родина: Sittidae – Повзикові
60 Sitta europaea – Повзик +
Родина: Certhiidae – Підкоришникові
61 Certhia familiaris – Підкоришник звичайний + +
Родина: Passeridae – Горобцеві
62 Passer montanus – Горобець польовий + +
Родина: Fringilidae – В’юркові
63 Fringilla coelebs – Зяблик + +
64 Chloris chloris – Зеленяк + +
65 Carduelis carduelis – Щиглик + +
66 Acanthis cannabina – Коноплянка + +
67 Coccothraustes coccothraustes – Костогриз +


Орнітофауна урочищ Замостище та Осово в гніздовий період