Орнітофауна урочищ Замостище та Осово в гніздовий періодМісцевість дослідження орнітофауни якої є предмет даної роботи, розташована в Полтавській області в околицях м. Пирятина. Дана територія поширена в фізико-географічній країні Східно-Європейська рівнина, в межах лісостепової зони, Лівобережно-Дніпровському лісостеповому краї, який займає широкі терени Придніпровської низовини. Генетично й територіально край займає Донецько-Дніпровську западину. Рівнинний рельєф і характерні кліматичні умови сприяли утворенню чорноземів типових мало гумусних, розвиткові лучно-чорноземних та частково

темно-сірих опідзолених грунтів.

Своєрідність лісостепових ландшафтів зумовлюється наявністю лесових порід, які обумовили поширення лінійної ерозії. Даний регіон також характеризується значною заболоченістю. Первинні ліси збереглися мало, залісненість району на сьогодні становить в середньому 7.2%. Сучасна рослинність представлена північно-лісостеповими ландшафтами, які на даній території виявляються у вигляді широколистяних лісів, серед яких виділяються невеликі однорідні масиви дубових лісів і штучно створені соснові ліси (бори), а також чорно вільхові ліси (вільшняки) та мішані ліси з переважанням

дуба звичайного, клена, сосна звичайна, липа дрібнолиста, та серцелиста, осика, вільха чорна та клейка.

У підліску ростуть – ліщина звичайна, калина, ожина, бузина чорна. Вік лісових масивів відносно незначний, він коливається в межах 35-40 років. Зокрема молоді ліси складають – 50%, 42% – ліси середнього віку, і лише 8%- достигаючі та стиглі ліси. На даний час значна частина лісових масивів знищена.

Для розуміння стану і динаміки орнітофауни в цілому, необхідними є моніторингові роботи, орієнтовані на дослідження щільності населення і просторового розміщення птахів. З цією метою у 2005році мною було розпочате вивчення орнітофауни лісів М. Пирятина та його околиць. Дослідження проводилися в гніздовий період 2005-2010 рр. в лісових масивах урочищ Замостище та Осово, на природній ділянці річищя Удай, а також на берегах штучно створеного річищя, яке живлять підземні джерела. Обліки здійснювали маршрутним способом, на постійних трансектах.

Протяжність трансекти становить близько 5 км, при середній ширині облікової смуги 100-150 м. Обліки проводилися з 15 квітня по 30 червня так щоб охопити гніздові періоди птахів, які в різний час приступати до гніздуванні. В результаті досліджень було зареєстровано 67 види, які належать до 10 рядів та до 23 родин відповідно. Домінують Представники ряду Горобцеподібні, які складають 62.7% (42,види ), решта 37.3% представники інших рядів. Зокрема ряд Соколоподібні – 9% (6 видів), ряд Журавлеподібні, Зозулеподібні, Дрімлюгові, Одудові та Ракшоподібні по 1.5% (по 1 виду ), ряд Дятлоподібні складає 9% (6 видів), Глубоподібні та Совоподібні по 6% (по 4 види ).

NВидМісце спостереження
ОсовоЗамостище
Тип: Chordata – Хордові Підтип: Vertebrata sew Craniata – Хребетні або черепні Клас: Aves – Птахи Підклас: Neornithes – Сучасні птахи Надряд: Neognathae – Типові птахи Ряд: Falconiformes – Соколоподібні Родина: Accipitridae – Яструбові
1Milvus migrans – Шуліка чорний+
2Circus aeruginosus – Лунь очеретяний+
3Accipiter gentilis – Яструб великий++
4Buteo buteo – Канюк звичайний++
Родина: Falkonidae – Соколові
5Falco vespertinus – Кібчик+
6Falco Subbuteo – Підсоколик великий++
Ряд: Gruiformes – Журавлеподібні Родина: Gruidae – Журавлеві
7Grus grus – Журавель сірий+
Ряд: Columbiformes – Голубоподібні Родина: Columbidae – Голубові
8Columba palumbus – Припутень++
9Columba oenas – Голуб-синяк+
10Streptopelia decaocto – Горлиця садова++
11Streptopelia turtur – Горлиця звичайна++
Ряд: Cuculiformes – Зозулеподібні Родина: Cuculidae – Зозулеві
12Cuculus canorus – Зозуля++
Ряд: Strigiformes – Совоподібні Родина: Strigidae – Совові
13Asio otus – Сова вухата++
14Asio flameus – Сова болотяна+
15Athene noctua – Сич хатній+
16Strix aluco – Сова сіра++
Ряд: Caprimulgiformes – Дрімлюгоподібні Родина: Caprimulgidae – Дрімлюгові
17Caprimulgus europeus – Дрімлюга++
Ряд: Upupiformes – Одудоподібні Родина: Upupidae – Одудові
18Upupa epops – Одуд++
Ряд: Coraciiformes – Ракшоподібні Родина: Meropidae – Бджолоїдкові
19Merops apiaster – Бджолоїдка+
Ряд:Piciformes – Дятлоподібні Родина:Picidae – Дятлові
20Jynx torqulla – Крутиголовка++
21Picus canus – Жовна сива+
22Dendrocopos major – Дятел звичайний++
23Dendrocopos syriacus – Дятел сирійський++
24Dendrocopos medius – Дятел середній++
25Dendrocopos minor – Дятел малий++
Ряд: Passeriformes – Горобцеподібні Родина: Alaudidae – Жайворонкові
26Lullula arborea – Жайворонок лісовий++
Родина: Motacillidae – Плискові
27Anthus trivialis – Щеврик лісовий++
Родина: Laniidae – Сорокопудові
28Lanius collurio – Сорокопуд терновийSpan=”2″>++
29Lanius minor – Сорокопуд чорнолобий++
Родина: Oriolidae – Вивільгові
30Oriolus oriolus – Вивільга++
Родина: Sturnidae – Шпакові
31Sturnus vulgaris – Шпак звичайний++
Родина: Corvidae – Воронові
32Garrulus glandarius – Сойка++
33Pica pica – Сорока++
34Corvus frugilegus – Грак++
35Corvus cornix – Ворона сіра++
36Corvus corax – Крук++
Родина: Troglodytidae – Воловоочкові
37Troglodytes troglodytes – Волове очко+
Родина: Sylviidae – Кропив’янкові
38Hippolais icterina – Берестянка звичайна++
39Sylvia atricahilla – Кропив’янка чорноголова++
40Sylvia nisoria – Кропив’янка рябогруда++
41Sylvia borin – Кропив’янка садова++
42Sylvia curruca – Кропив’янка прудка++
43Sylvia cjmmunis – Кропив’янка сіра++
44Phylloscopus collybita – Вівчарик – ковалик++
45Philloscopus trochilus – Вівчарик весняний++
46Philloscopus sibilatrix – Вівчарик жовтобровий+ +
Родина: Muscicapidae – Мухоловкові
47Muscicapa striata – Мухоловка сіра++
48Ficedula parva – Мухоловка мала++
49Ficedula hypoleuca – М. строката++
50Phoenicurus phoenicurus Горихвістка звичайна++
51Erithacus rubecula – Вільшанка++
52Luscinia luscinia – Соловейко східний++
53Turdus pilaris – Чикотень++
54Turdus merula – Дрізд чорний++
55Turdur philomelos – Д. співочий++
Рдина: Paridae – Синицеві
56Remiz pendulinus – Ремез++
57Parus caeruleus – Синиця блакитна++
58Parus major – Синиця велика++
59Parus palustris – Гаїчка болотяна++
Родина: Sittidae – Повзикові
60Sitta europaea – Повзик+
Родина: Certhiidae – Підкоришникові
61Certhia familiaris – Підкоришник звичайний++
Родина: Passeridae – Горобцеві
62Passer montanus – Горобець польовий++
Родина: Fringilidae – В’юркові
63Fringilla coelebs – Зяблик++
64Chloris chloris – Зеленяк++
65Carduelis carduelis – Щиглик++
66Acanthis cannabina – Коноплянка++
67Coccothraustes coccothraustes – Костогриз+

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Орнітофауна урочищ Замостище та Осово в гніздовий період