Навчаючи – розвивати

Інтерактивні технології допомагають виховувати дітей нового поколін – ня, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших. Інтерак – тивні методики розраховані не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та її вирішення. Я б порівняла їх із східною народною мудрістю: ” Дай мені рибку, і я буду їсти її весь день, навчи мене ловити рибку, і я їсти її протягом всього життя.” Тому я використовую новітні методи навчання, які мають багато пере – ваг. А саме: – створення

позитивного настрою для навчання; – відчуття рівного серед рівних; – у роботі задіяні всі учні класу; – учні вчаться працювати у групі(команді); – формується доброзичливе ставлення до опонента; – кожна дитина має можливість пропонувати свою думку; – створюється “ситуація успіху”; – як правило, високий відсоток засвоєння інформації; – учитель-організатор, а не джерело знань; – учні засвоюють рівні пізнання; знання, розуміння, застосування. – формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми Сучасне суспільство
вимагає навчання таким чином, щоб джерелом знань виступав не тільки вчитель, а й комп’ютер, телевізор, відео. Учні, відповідно, повинні вміти осмислювати отриману інформацію, трактува – ти її, застосовувати в конкретних умовах;водночас думати, розуміти суть речей, вміти висловити особисту думку.

Саме цьому сприяють інтерак – тивні технології навчання. Інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Надаю перевагу таким інтерактивним вправам: парне навчання (робота учня з учителем чи однолітком один на один); фронтальне навчання;навчання у грі;навчання у дискусії. Використання інтерактивних форм навчання допомагає вчителеві співпрацювати з усім класом, з кожним учнем і учням між собою, і нагоро-дою для мене, як для вчителя, буде невтомна дитяча цікавість, яка поступово переросте у допитливість, творче пізнання та самостійність, бажання досягти успіху та прагнення активного пошуку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Навчаючи – розвивати