Найсильніша ланкаМета. Зацікавити учнів математикою, встановлюючи зв’зки між математикою та іншими сферами життя. Поглибити і розширити знання учнів з математики. Розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність, допитливість, логічне мислення.

Виховувати активність і самостійність в учнів.

Форма проведення. Ігрова програма.

Обладнання. Маркери, картки, призи, дипломи.

Хід гри.

Вступна частина.

Ведуча:

Вітає математика

Сьогодні в класі вас.

Тому, що незвичайний

Урок відбудеться у нас.

Зібралися сьогодні

Розумники-знавці

Хоч

досвіду немає,

Та все ж ви молодці.

Сьогодні ми зіграєм

У гру чудову всі

І найсилніша ланка

Назвемо ми її.

Фігури, числа, знаки,

Доведення, задачі-

Це давні є знайомі.

Бажаю всім удачі.

Учасникам усім

Я успіхів бажаю

І відповідей правильних

Від вас я всіх чекаю.

Закони математики

Ви правильно згадайте

І на складні питання

Відмінно відповідайте.

Щоб у змаганні чітко

Проходили моменти,

Мені допомагатимуть

Наші асистенти.

Бажаю перешкоди,

Знавці, вам подолати,

Знання свої й кмітливість

Сьогодні

показати.

Ні пуху, ні пера,

Почнеться скоро гра.

Перш, ніж розпочати нашу гру, я хочу розказати вам правила гри.

1. У грі беруть участь 10 учнів. Для того, щоб вибрати їх ми проведемо відбірковий тур, у якому я прочитаю вам запитання, а ви на картках пишете відповіді. 10 перших учнів, які дали правильну відповідь переходять у перший раунд.

2. Гра складається із 8 раундів і фіналу. Я по черзі задаю питання кожному учаснику. Вкінці раунду учасники на картках пишуть кого вони б хотіли виключити з гри.

Хто набере найбільше голосів вибувають з гри, а асистенти гри оголошують найсильнішу і найслабшу ланку даного раунду.

3. Якщо учасників, які набрали однакову кількість голосів не один, а кілька, то проводиться жеребкування.

4. Коли учасників залишиться двоє, то проводиться фінал між ними, який полягає у тому, що учасникам по черзі пропонуються задачі, які вони повинні розв’язати. Хто розв’яже більше правильно задач – переможець.

Основна частина.

Отже, гра почалася.

Відбірковий тур.

Розмістити дані числа в порядку зростання.

1/3; 0,2; 0; 1/2. (0; 0,2; 1/3; 1/2.)

Додаткове запитання (на випадок, коли не буде 10 правильних відповідей )

2. Розмістити міста за кількістю їх мешканців, починаючи з найменших.

Львів, Радехів, Киів, Токіо. (Радехів, Львів, Київ, Токіо.)

I. раунд.

1. Як називаються числа, які вживаються для лічби? ( Натуральні )

2. Скільки нулів у розрядній одиниці мільярд? ( 9 )

3. Що більше 1/5 чи 0,5 ? ( 0,5)

4. Скільки дорівнює 120 ? (1)

5. Яка фігура утвориться, якщо провести 2 промені, що виходять з однієї точки? ( кут ).

6. Як називаються вирази, утворені з чисел, змінних, їх степенів та добутків?

( одночлени ).

7. Який прилад використовують для вимірювання кутів? ( транспортир ).

8. Як називається рівність, що містить невідомі числа, пози, букви? ( рівняння)

9. Хто першим ввів систему координат? ( Декарт ).

10. Як називається фігура, що скадається з усіх точок прямоі, розміщеної з одного боку від даної на прямій точки? ( промінь ).

11. Як у математиці називають твердження яке, треба довести? ( теорема ).

12. Як називаються прямі, які не перетинаються? ( паралельні ).

13. Наука про властивості геометричних фігур ( геометрія ) .

14. Якщо у двох кутів одна сторона спільна, а інші сторони є доповняльними

Півпрямими, то кути називають… ( суміжними ).

15. Якою за номером є ознака рівності трикутників за стороною і прилеглими до неї кутами? ( друга ).

16. У якому трикутнику є кут більший за 900 ? (тупокутному)

17. Сума суміжних кутів дорівнює… (1800 )

18. Розгорнутий кут дорівнює… (1800)

19. Скільки см2 містить 1м2 ? (10000)

20. Сума одночленів називається…(многочленом)

II. Раунд.

1. Як називається фігура, що складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій і трьох відрізків, що їх попарно сполучають? (трикутник)

2. Чому дорівнює сума кутів трикутника? (1800)

3. У скільки разів прямий кут менший за розгорнутий? (2)

4. Як називається дріб, у якого чисельник менший за знаменник? (правильний)

5. Назвіть найменше натуральне число. (1)

6. Скільки кг містить 1 тонна? (1000)

7. Назвіть найбільше натуральне число. (такого не існує)

8. Який дріб завжди менший за 1? (правильний)

9. Що називають пириметром фігури? (суму довжин йогo сторін)

10. Яке число є найбільшим цілим від’ємним числом? (-1)

11. Як називають дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику, або більший за нього? (неправильний)

12. Назвіть основні геометричні фігурина площині. (точка і пряма)

13. Як називається формула a2+2ab+b2=(a+b)2 ? (квадрат суми)

14. Число, яке задовільняє рівняння називають… (розв’язком рівняння )

15. 12003- ? (1)

16. (5-2)2 -? (9)

17. Рівні – це відрізки, які мають…(однакові довжини)

18. 20031- ? (2003)

III. Раунд.

1. Чи можна при діленні в частці отримати 0? (так, коли ділене 0)

2. Як у математиці називають очевидні речі, що не доводять? (аксіоми)

3. Як називаються прямі, що перетинаються під прямим кутом? (перпендикулярні)

4. Як називають відрізок, що сполучає вершину і середину протилежної сторони трикутника? (медіана)

5. Як називають розділ геометрії, в якому вивчаються фігури на площині? (планіметрія)

6. Чи існує число, піднісши яке до квадрату, отримаємо від’ємне число? (Ні)

7. Властивість медіани рівнобедреного трикутника. (Медіана є висотою і

Бісектрисою)

8. Під яким кутом перетинаються перпендикулярні прямі? (900)

9. Розв’яжіть рівняння 5х=5. (х=1)

10. Скільки морозива можна перевезти 5-тонним вантажним автомобілем? (5

Тонн)

11. Чи ділиться число 183 на 3 ?(так)

12. 1/2+1/2= ? (1)

13. 33-? (27)

14. Як називається результат віднімання двох чисел? (різниця)

15. Частина прямої, що лежить між двома даними її точками називається… (відрізок)

16. Одиниця вимірювання кутів… (0)

IV. Раунд.

1. Чому дорівнює добуток 555 ?(125)

2. Назвіть корінь рівняння х+х=2. (1)

3. Чому дорівнюють кути рівнобедреного прямокутного трикутника?

(450, 450, 900)

4. Які трикутники називають рівними? (y яких відповідні сторони і кути рівні)

5. Чому дорівнює периметр квадрата із стороною 7 ? (28)

6. Як називається координата у? (ординат)

7. Чому дорівнює сума 14+9 ? (23)

8. Розшифруйте НСК. (найменше спільнек кратне)

9. Взаємно обернене число до 5… (1/5)

10. Протилежне число до 7… (-7)

11. Назвіть степінь одночлена a7b3 .(10)

12. Скільки катетів у прямокутному трикутнику? (2)

13. Знайти 1% від числа 200. (2)

14. Перша ознака рівності трикутників. (За твома сторонами і кутом між ними)

V. Раунд.

1. Скільки прямих, паралельних даній, можна провести через точку, що не лежить на даній прямій? (одну)

2. Чи паралельні дві прямі між собою, якщо вони паралельні третій? (так)

3. Якими буквами позначають точки? (великими латинськими)

4. Якщо кут дорівнює 300, то на які кути його ділить бісектриса? (два по 150)

5. Як називається кут трикутника, суміжний з внутрішнім кутом? (зовнішнній)

6. Чи є сформульоване твердження аксіомою відкладання відрізків: “Hа будь-якій півпрямій від її початкової точки можна відкласти відрізок даної довжини і тільки один” ? (так)

7. Чи ділить бісектриса кута довільного трикутника протилежну сторону на рівні відрізки? (ні)

8. Чому дорівнює 1/24 доби в годинах? (1 година)

9. Скільки секунд в 1 годині? (3600)

10. Чи рівні прямокутні трикутники, якщо катет і протилежний кут одного трикутника дорівнюють катету і протилежному куту іншого трикутника? (так)

11. Чи дорівнює зовнішній кут трикутника відповідному внутрішньому куту? (ні)

12. Чому дорівнює 72 ? (49)

VI. Раунд.

1. Перпендикуляр, що проведений з вершини трикутника до прямої, що містить протилежну сторону трикутника, називається… (висота)

2. Чи вірне твердження: “Через одну точку прямої можна провести два перпендикуляри” ? (ні)

3. Чому дорівнює 2:0 ? (На нуль ділити не можна)

4. Знайти суму чисел 18+21 ? (39)

5. Чому дорівнює сума кутів в прямокутному трикутнику? (1800)

6. Чи є рівняння 2х2+3х=4 лінійне? (Ні)

7. Чому дорівнює сума -3+7 ? (4)

8. Як називається результат ділення двох чисел? (частка)

9. Як називають вираз 7а2b3 ? (одночлен)

10. Периметр якої фігури дорівнює подвоєній сумі двох сторін? (прямокутника)

VII. Раунд.

1. Якою цифрою закінчується число 33331 ? (3)

2. У сім’ї два батька і два сини. Скільки у сім’ї чоловік? (3)

3. Чи може добуток двох натуральних чисел бути простим числом? (так, якщо одне число 1, а друге просте число)

4. Чи є тупокутним трикутник, у якого один кут дорівнює 910 ? (так)

5. Чи може сума двох простих чисел бути простим числом? (так, наприклад, 2+3=5)

6. У скільки разів гіпотенуза більша за катет, що лежить проти кута 300 ? (у 2 рази)

7. Якою цифрою закінчується число 52 ? (5)

8. Скільки осей має система координат? (2)

9. Чому дорівнює сума внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною? (1800)

10. Чи вірно, що відповідні кути рівні? (так)

11. Назвіть найменше складене число.(4)

12. Радіус кола дорівнює 2. Чому дорівнює його діаметр? (4)

VIII. Раунд.

1. Доповніть “Пряма розбиває площину на…” (2 півплощини)

2. Чому дорівнює суміжній кут із кутом 800 ? (1000)

3. Третя ознака рівності трикутників. (за трьома сторонами)

4. Якщо сума внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині двох прямих січною дорівнює 1800, то прямі… (паралельні)

5. Чому дорівнює зовнішній кут трикутника? (сумі двох внутрішніх не суміжних з ним)

6. Скільки важить 1кг води? (1кг)

7. Назвіть найменше парне натуральне число. (2)

8. Сторона прямокутного трикутника, яка лежить проти кута 900 називаєть – ся… (гіпотенуза)

9. Чи є 11/3 правильним дробом? (ні)

10. Чи існує трикутник з трьома гострими кутами? (так)

11. Чому дорівнюють кути рівностороннього трикутника? (по 600)

12. Скільки годин становить половина доби? (12)

Фінал.

1. Пастуха, який вів 70 биків, запитали: “Яку частину биків своєї череди ведеш? “.Він відповів: “Я веду 2/3 худоби”. Скільки биків мав пастух? (105)

2. Знайти число, якщо відомо, що воно становить 20% від числа 5. (1)

3. Хто автор праці “Начала” ? (Евклід)

4. В честь кого названо систему координат? (Декарта)

5. Якою цифрою закінчується число 20100 ? (0)

6. Вовк і Лисиця змагаються з бігу. Як розподіляться місця, коли відомо, що Вовк був одним із перших, а Лисиця була передостанньою? (І місце – Лисиця, ІІ – Вовк )

7. Заєць з’їв 8 морквин і з’їв усі, крім 5. Скільки морквин залишилось? (5)

8. Скільки буде кутів, якщо у квадрата відрізати два кути? (6)

Заключна частина..

Переможець гри нагороджується призом.

Вчитель.

Урок уже закінчено Учасники, що добре

Нам можна далі йти. Сьогодні працювали,

І до нової теми Оцінки всі хороші

В програмі перейти. Отримують в фіналі.

Всі добре працювали, В вівторок ви ж приходьте

Старались, як могли. З підручниками в клас,

Та ( Ім ‘я переможця ) найбільше Бо алгебра, як завжди,

Відмітимо сьогодні ми. Чекатиме на вас.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Найсильніша ланка