НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ НА ПЛОЩИНІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІВиконайте контрольний тест

На розв’язання його завдань відводиться 45 хвилин.

Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, довідниками, калькулятором тощо.

Завдання 1-12 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише Один правильний.

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь

01 Скільки всього відрізків позначено на рисунку?

А

Б

В

Г

Д

4

8

6

10

12

02

Сума довжин двох відрізків дорівнює 12 см, а їх різниця дорівнює 2 см. Визначте довжину більшого відрізка.

А

Б

В

Г

Д

3 см

5 см

7 см

9 см

10 см

03 Точки А, В, С лежать на одній прямій, АВ = 3 см, АС = 4 см. Якою є найменша відстань між точками В і С?

А

Б

В

Г

Д

1 см

3 см

4 см

7 см

8 см

04 Відрізок, довжина якого

а, розділений на три рівні частини. Визначте, яку частину даного відрізка становить відстань між серединами першої і другої утворених частин.

А

Б

В

Г

Д

05 На рисунку АВ перпендикулярно ВС, BD перпендикулярно AC. Яке із наведених тверджень правильне?

А

Б

В

Г

Д

Відстань від точки А до прямої ВС дорівнює АС

Відстань від точки А до прямої BD дорівнює AD

Відстань від точки С до прямої АВ дорівнює АС

Відстань від точки В до прямої АС дорівнює ВС

Відстань від точки В до прямої AC дорівнює АВ

06 Відрізок, довжина якого 50 см, розділений на три нерівні відрізки. Відстань між серединами крайніх відрізків дорівнює 30 см. Знайдіть довжину середнього відрізка.

А

Б

В

Г

Д

5 см

10 см

15 см

20 см

25 см

07 Бісектриса кута, величина якого 110°, з продовженням однієї з його сторін утворює кут. Визначте його градусну міру.

А

Б

В

Г

Д

110°

70°

55°

125°

135°

08 Розгляньте рисунок. Відомо, що ∠COD = 40°, ∠BOC = 30°. Визначте величину кута АОВ.

А

Б

В

Г

Д

140°

110°

150°

170°

70°

09 Яку найбільшу кількість точок перетину можуть мати три різні прямі?

А

Б

В

Г

Д

Безліч

Чотири

Три

Дві

Одну

10 Різниця величин суміжних кутів дорівнює 20°. Визначте величину меншого кута.

А

Б

В

Г

Д

30°

70°

80°

90°

60°

11 Різниця між величинами двох внутрішніх односторонніх кутів при паралельних прямих a і b та січній с дорівнює 40°. Обчисліть величину більшого з цих кутів.

А

Б

В

Г

Д

70°

100°

110°

120°

90°

12 Через вершину кута 40° проведено прямі, перпендикулярні до його сторін. Обчисліть величину меншого з кутів, утворених при перетині цих перпендикулярних прямих.

А

Б

В

Г

Д

80°

90°

140°

40°

20°


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ НА ПЛОЩИНІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ