Модуль Друга Світова війна 11 класГоловне управління освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Дніпропетровський інститутпіслядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти Синельниківської міської ради

Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6

Навчальний модуль

“Друга світова війна”

11 клас

Автор: Король Вікторія Віталіївна

Вчитель історії ЗНЗ № 6

Синельниково

2011

Анотація

Посібник містить розробку модуля “Друга світова війна”. Вчитель у посібнику подає загальну характеристику

запропонованого модуля, детальний опис його впровадження, додаткові матеріали, презентації вчителя та учнів тести для перевірки навчальних досягнень. Рекомендовано вчителям історії.

Вступ

Надзвичайно інтенсивні зміни, що відбуваються сьогодні у всіх сферах суспільного життя висувають нові вимоги і до освітньої системи, оскільки успішний розвиток сучасного суспільства великою мірою залежить від рівня кваліфікації і компетентності спеціалістів усіх професій. На сьогоднішній день яскраво вираженою є тенденція підвищення вимог до якості знань, які отримує учень у стінах навчального закладу, що

і зумовлює необхідність реформування сучасної системи освіти відповідно до світових освітніх стандартів.

Одним із шляхів вирішення даної проблеми може бути впровадження модульної системи навчання, яка є комплексною психолого-педагогічною технологією, що дозволяє ефективно вирішити питання професійної освіти на основі врахування індивідуальних особливостей учня.

Модульна технологія освіти, будучи на сьогоднішній день для Української системи освіти інноваційною, залишає відкритими низку питань, пов’язаних із її ефективним використанням.

Успішність модульної освітньої технології забезпечується також дотриманням принципів таких як Принцип гнучкості дозволяє здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня, сприяючи реалізації прихованого потенціалу учнів, не змінюючи при цьому комплектацію груп; Принцип усвідомлення – Пов’язаний з усвідомленням учнями перспективи, яка вибудовується в ході ознайомлення із завданнями курсу, вимогами та формами контролю, отриманням завдань навчальних елементів; Принцип активності – Передбачає активну роль самого учня, який отримує можливість планувати способи, темп і місце роботи в процесі оволодіння інформацією і сам приймає рішення про просування до наступного рівня. Дані принципи ні в якому разі не зменшують ролі педагога в навчальному процесі, а передбачають паритетність у взаємостосунках учня і вчителя, які переслідують спільну мету.

Незаперечними залишаються основні переваги даної освітньої технології – гнучкість, можливість врахування індивідуальних особливостей та здібностей учня та орієнтованість на активність самого учня у засвоєнні знань.

ПРОГРАМА МОДУЛЯ

Мета модуля:

Надати знання щодо подій Другої світової війни, характеристику етапів Другої світової війни, визначення головних переломних моментів війни.

Завдання модуля:

Ø Систематизувати знання щодо:

– Головних подій Другої світової війни;

– Інформаційного базису з теми Друга світова війна.

Ø Сформувати вміння (навички):

– самостійно визначати основні етапи Другої світової війни;

– ефективно та у відповідності до навчальних завдань застосовувати інтерактивні методи та інноваційних технології;

– самостійно створювати мультимедійні презентації з даної теми.

Ø Розвинути установки до:

– Комунікативних навичок, співпраці в групах та формування критичного мислення;

– Сприяти розширенню кола спілкування учнів, формуванню толерантності серед учнів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Модуль Друга Світова війна 11 клас