Методичні рекомендаціїБоровківська СЗШ

Круглого столу

Підготувала:

Заступник директора

Мурга О. М.

Одним із важливих завдань, що поставлені Державною програмою “Освіта, Україна ХХІ століття”, Законом “Про освіту”, Указом Президента України від 06.02.98 р. № 585 “Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти”, є створення системи пошуку, своєчасного виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для розвитку талановитих дітей та їх підтримки для формування творчої та наукової еліти у різних

галузях суспільного життя. Пошук, навчання, виховання і розвиток обдарованих дітей і молоді є безперервний процес формування творчої особистості, розвиток культурного та інтелектуального потенціалу України.

Обдарована особистість –

Це особистість, яка має сукупність природних та інтелектуальних здібностей, що сприяють поглибленому розумінню навколишнього світу, забезпечують високоякісне навчання і творчість учнів.

Здібність –

Це індивідуальні психологічні особливості, які сприяють творчому розвитку особистості.

Ознаки обдарованої дитини:

Часто перескакують через послідовні

етапи розвитку.

Мають чудову пам’ять, яка базується на абсолютному мисленні.

Класифікують усно доступну інформацію.

Мають великий словниковий запас.

Займаються кількома справами одразу.

Дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ.

Здатні знаходити причинно – наслідкові зв’язки, самостійно робити висновки.

Із задоволенням приймають складні довгострокові завдання.

Довгий чаc концептують свою увагу на одній справі.

Мають добре розвинуте почуття гумору.

Негативно оцінюють себе.

Намагаються розв’язати більш складні задачі.

Часто володіють екстрасенсорними здібностями.

Основні завдання роботи з творчо

Обдарованими дітьми:

Пошук і цілеспрямований вияв обдарованих дітей.

Створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально – етичного, фізичного розвитку особистості.

Розробка і впровадження нового змісту освіти, прогресивних технологій навчання.

Виховання національно – свідомого громадянина України.

Здійснення просвітницької та видавничої діяльності

Надання можливостей учням реалізувати творчі здібності на терені дослідницько – пошукової та наукової діяльності.

Основні принципи роботи:

Гуманізм.

Демократизм.

Природовідповідність.

Системність.

Принцип розвивального навчання.

Єдність інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку.

Культуровідповідність.

Методи, які сприяють ефективній

Роботі з обдарованими дітьми:

Повага до бажання учнів працювати самостійно.

Індивідуальний підхід до особистості учня. Врахування

Психічних особливостей.

Створення розкріпаченої атмосфери, виключення будь-якого тиску на дитину.

Схвалення результатів діяльності в одній галузі з метою спонукати бажання випробувати себе в інших галузях діяльності.

Підкреслювання позитивного значення індивідуальних відмінностей.

Надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють відмінну від інших точку зору і у зв’язку з цим відчувають тиск з боку ровесників.

Здобування максимальної користі з хобі, захоплень, індивідуальних нахилів.

Заохочення максимальної захопленості у спільній діяльності.

Терпиме ставлення до можливого безладдя.

Переконання учнів, що вчитель є їхнім однодумцем, а не ворогом.

Рекомендації педагогам у роботі

З обдарованими дітьми:

Учитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми.

Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагання. Обдарована дитина буде частіше від інших переможцем, що може викликати неприязнь до неї.

Учитель не повинен робити з обдарованої дитини в ундер-кінда. Недоречне виділення винятковості породжує най-частіше роздратованість, ревнощі друзів. Інша крайність – приниження унікальних здібностей з боку вчителя – неприпустима.

Учителю треба пам’ятати, що в більшості випадків діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Методичні рекомендації