Медіаосвіта

“Під Медіаосвітою слід розуміти навчання теорії й практичним умінням для оволодіння сучасними засобами масової комунікації, розглянутими як частина специфічної, автономної галузі знань у педагогічній теорії й практиці; її слід відрізняти від використання медіа як допоміжних засобів у викладанні інших галузей знань, таких, як, наприклад, математика, фізика або географія”. Медіаосвіта пов’язана з усіма видами медіа (друкованими й графічними, звуковими, екранними і т. д.) і різними технологіями; вона дає можливість людям зрозуміти,

як масова комунікація використовується в їхніх соціумах, опанувати здатностями використання медіа в комунікації з іншими людьми; забезпечує людині знання того, як: 1)аналізувати, критично осмислювати й створювати медіатексти; 2)визначати джерела медіатекстів, їхні політичні, соціальні, комерційні й/або культурні інтереси, їх контекст; 3)інтерпретувати медіатексти й цінності, розповсюджувані медіа; 4) відбирати відповідні медіа для створення й поширення своїх власних медіатекстів і знаходження зацікавленої в них аудиторії; 5) одержати можливість вільного доступу до медіа, як для сприйняття, так і для продукції. Медіаосвіта є частиною основних прав кожного громадянина будь-якої країни світу на волю самовираження й права на інформацію і є інструментом підтримки демократії.”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Медіаосвіта