Література романтизму1. Які історичні події стали поштовхом до зародження у європейській літературі романтизму як літературного напряму? Що у той час називали “романтичним”? Відповідь: Французька буржуазна революція та наполеонівські війни.

Романтичним тоді називали все дивне, незвичне, фантастичне, нереальне.
2. До якої доби звернулися романтики у пошуках ідеалів, прикладів для наслідування? Які літературні жанри набули розвитку у добу романтизму? Відповідь: До доби Середньовіччя. Історичний роман, драма, фантастична повість, балада, ліро-епічна

поема та інші.
3. Що Джордж Гордон Байрон зробив предметом оспівування у своїй ліриці? Відповідь: Власний світ думок і почуттів; свою душу.

4. З ким із відомих поетів познайомився і подружився Дж. Байрон у Швейцарії? Відповідь: З Персі.
5. Яким за жанром є твір Дж. Байрона “Паломництво Чайльд-Гарольда”? Що означає слово “паломництво”? Відповідь: Ліро-епічною поемою.

Мандрівка до святих місць.
6. Який образ у ліриці Дж. Байрона є одним з його найулюбленіших? Що символізує цей образ у фіналі поеми “Паломництво Чайльд-Гарольда”? Відповідь: Образ моря.

Нескорену силу, неспокійну душу.

7.

Події якого століття знайшли своє відображення у романі Віктора Гюго “Собор Паризької Богоматері”?Який персонаж цього твору уособлює гармонію душі й тіла? Відповідь: XV ст. Есмеральда.
8. Як Віктор Гюго називає Собор Паризької Богоматері у своєму однойменному романі? Яким за жанром є цей твір письменника? Відповідь: “Величною кам’яною симфонією”. Історичний роман.
9. Який образ у творі “Собор Паризької Богоматері” є провідним? Чому? Відповідь: Образ Собору.

Він об’єднує всіх героїв; тут відбуваються основні події; його архітектура часто передає душевний стан персонажів.

10. Чим стає Собор для Квазімодо? Що пробуджує душу горбаня і деколи робить її щасливою? Відповідь: Домівкою, батьківщиною, всесвітом.

Дзвони.
11. Яку мету переслідує Клод Фролло, даючи собі обітницю виховати потворного малюка-підкидька? Відповідь: іСлод Фролло чинить “акт милосердя” в ім’я свого рідного молодшого брата, надіючись, що так будуть спокутувані майбутні гріхи Жеана.
12. Роман Віктора Гюго “Собор Паризької Богоматері” називають не лише історичним, а й романтичним. Які ознаки романтизму знайшли відображення у цьому творі?

Відповідь: Протиставлення дійсності та романтичного ідеалу, втіленням якого є Есмеральда; змалювання незвичайних героїв у незвичайних ситуаціях; глибоке зображення внутрішнього світу гербів.

II варіант
1. На зміну якому напряму прийшов романтизм? Кого з літераторів вважають представниками романтизму? Відповідь: На зміну Просвітництву.

Дж. Байрона, В. Скотта, Е. Т. А. Гоф-мана, Г. Гайне, А. Міцкевича та інших.
2. Назвіть риси типового героя-романтика. Відповідь: Самотність, прагнення сильних чистих почуттів, поривання до волі, бунтарство, відгородженість від світу та інші.
3. Чому ліричний герой поезій Дж. Байрона зажурений, розчарований? Що є причиною його страждань? Відповідь: Він незадоволений життям, не знаходить собі місця у ньому.

Безнадія, недосконалість світу, розчарування у суспільстві.
4. Який твір Джорджа Гордона Байрона уславив ім’я по-ета? Який твір Байрона пов’язаний з історією України? Відповідь: Поема “Паломництво Чайльд-Гарольда”.

Поема “Мазепа”.
5. Який новий поетичний жанр утвердився в європейській літературі завдяки Дж. Байрону? Який улюблений поетичний прийом Байрона?

Відповідь: Станси Відповідь: поезія-роздум. Перифраз Відповідь: коли ім’я, предмет або явище не називають безпосередньо, а зображують опосередковано, через певні ознаки.

6. Що означає поняття “ліричний герой”? Відповідь: Це образ, що виникає в уяві читача на основі виражених у вірші Відповідь: поемі почуттів, роздумів, переживань.
7. Який прийом використовує Віктор Гюго для побудови роману “Собор Паризької Богоматері”? Що протиставляється у цьому творі? Відповідь: Антитезу.

Краса Есмеральди і потворність Квазімодо; Палац Правосуддя і Двір чудес, добро і зло; краса і зовнішня потворність; світло і темрява.
8. Через які образи роману “Собор Паризької Богоматері” втілюється тема кохання? Хто з героїв твору по-справжньому кохає Есмеральду? Відповідь: Через образи Феба, Квазімодо, Клода Фролло, П’ера Гренгуара.

Квазімодо.
9. Поясніть значення імен головних героїв роману “Собор Паризької Богоматері”. Відповідь: Есмеральда – “смарагд”; Феб – бог Сонця; Квазімодо – “майже”, “ніби”.

10. Кого врятувала Есмеральда від смерті? Як називає своє кохання до Есмеральди архидиякон Клод Фролло? Відповідь: П’ера Гренгуара. “Проклятим”.
11. Коли вперше на єдиному оці Квазімодо заблищала велика сльоза? Відповідь: Коли Есмеральда піднесла до губ Квазімодо флягу з водою.
12. Як повівся Клод Фроллло, коли побачив моторошну картину смерті Есмеральди? Якими були останні слова Квазімодо?

Відповідь: Клод Фролло розреготався по-диявольськи. “Ось усе, що я любив”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Література романтизму