Kyiv – the Capital of Ukraine. Київ – столиця України

Літописи говорять, що перше Київське укріплене поселення виникло у період з 6 по 8 століття. Київ має ім’я князя Кия, що жив на старокиївському пагорбі в 6 столітті. За часів правління Ярослава Мудрого Київська Русь і Київ як столиця досягли вершини могутності.

Сьогодні Київ – великий політичний, промисловий, науковий і культурний центр. Його населення становить близько трьох мільйонів. Місто розташоване на обох берегах Дніпра.

Київ – місто-сад, тільки сьома частина його території зайнята будівлями. У Києві добре розвинена промисловість.

Фабрики і заводи виробляють морські й річкові транспортні судна, літаки, комп’ютери, мотоцикли, споживчі товари.

Київ також один із найбільших наукових центрів. Українська Академія наук і багато науково-дослідних інститутів відомі своїми відкриттями. Понад 10 000 студентів навчаються у Національному університеті імені Т. Шевченка. У Києві більше 20 вищих навчальних закладів.

Київ є також центром політичного життя України. Тут відбуваються всі головні політичні події. Київ – найбільший і найстаріший центр національної української культури. У ньому знаходиться 20 музеїв, 1300 бібліотек, 41 театр,

121 парк.

Київ росте і будується, він молодіє і кращає.

According to the chronicles Kyiv’s first citadel was built in the period from the sixth to eighth centuries. Kyiv bears the name of prince Kyi, who lived on the old Kyiv Hill in the sixth century.

Under the rule of Yaroslav the Wise Kyivan Rus with Kyiv as its capital reached the height of its power. Nowadays Kyiv is a large political, industrial, scientific and cultural centre.

Its population is about 3 million. The city lies on both banks of the Dnieper. Kyiv is a garden city; only a seventh part of its territory is occupied by buildings.

Kyiv has a well-developed industry.

Its factories and plants produce sea and river transport vessels, air liners, computers, motorcycles, consumer goods. Kyiv is also one of the largest scientific centres. The Ukrainian Academy of Sciences and many research institutes are famous for their discoveries.

More than 10 000 students study at Kyiv Shevchenko National University. There are over 20 higher educational establishments in Kyiv. Kyiv is also the centre of political life in Ukraine.

All major political events take place here. Kyiv is the largest ancient centre of national Ukrainian culture. There are 20 museums, 1300 libraries, 41 theatres, 121 parks.

Kyiv is growing and is being built, it also becomes younger and more beautiful.

Vocabulary:

Hill [hil] – пагорок, пагорб ancient [‘einfant] – стародавній, прадавній scientific [sam’tifik] – науковий to become [Ьі’клт] – ставати

Questions:

Where is Kyiv situated? Whose name does Kyiv bear? What is Kyiv nowadays?

What can you say about the cultural establishments in Kyiv? Is Kyiv one of the largest scientific centres of Ukraine?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Kyiv – the Capital of Ukraine. Київ – столиця України