Контрольна з етики в 5 класі

Завдання для перевірочної контрольної роботи з етики 5 клас І рівень Доповни твердження 1.Етика-це наука а) про мораль б) про природу в) про мову 2. Норми та правила поведінки у ставленні людей одне до одного й до суспільства називають а) чеснотами б) етикою в) мораллю 3. Доброчинність це а) позитивна риса характеру людини; б) добрий вчинок, надання допомоги іншим; в) те саме, що правда 4.Сукупність особливих рис людини, що виявляються в її поведінці, називають а) самооцінкою б) характером в) уміннями 5. Манірною називають людину а) яка має гарні манери

б) людину, позбавлену простоти, природності в) людину молодого віку 6. Громадянська діяльність передбачає а) сумлінне виконання своїх обов’язків на роботі б) одночасну роботу на кількох установах в) добровільну й неоплачувану працю поза межами власної домівки, основного місця роботи або школи Впиши у віконечка літери, яких бракує 7. Відомий з давніх часів спосіб спілкування на відстані л у я 8.Як називають людину, яка любить і шанує рідну землю? п р т 9. Порядок відзначення якогось свята, здавна відомий народу и у 10.Як називають в Україні свято нового врожаю, яким вшановують працю хлібороба ж и Вибери правильну
відповідь 11. Про яку людину кажуть, що вона з характером? а) про товариську людину, яка має багато друзів б) про людину, яка завжди виявляє твердість, силу волі, наполегливість, витримку, стійкість у чому-небудь в) про людину, яка не має власної думки, легко підпадає під чужий вплив 12.Яке запитання називають безцеремонним? а) те, яке порушує церемонію б) нетактовне, прямолінійне, неввічливе в) дружнє, що не потребує вибачення. ІІ рівень Впиши у віконечка біля понять номери їх тлумачень А. Мораль 1. Наука про хороші і погані вчинки Б. Етика 2.Позитивна риса в характері людини В. Чеснота 3. Правила поведінки людей у їхньому ставленні одне до одного 2. З поданих слів склади речення Щоб, тебе, щасливим, треба, знати, почуватися, що, щастя, є, особисто, для. _______________________________________________________________________________________ 3 Скориставшись довідкою, доповни речення. Бути працелюбним означає: сумлінно ставитися до _____________________, старанно________________________________, завжди мати гарний настрій під час___________________________, цікавитися__________________________, пишатися _______________________________________. Довідка: будь-яка праця, робота, доручення, завдання, результат, процес. ІІІ рівень 1.Сформулюй 3 правила спілкування телефон ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Поясни українське прислів’я Хто своєї мови цурається, той сам себе стидається _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Завдання для перевірочної контрольної роботи з етики 6 клас І рівень Доповни твердження Внутрішнім світом людини називають усе, пов’язане з людською душею, а саме…

А) зовнішність Б) почуття В) думки Г) бажання Д) мрії, прагнення Е) місце народження 2. Людину, яка в ім’я певної ідеї зрікається всіх інших цінностей, називають А) Фанатиком Б) Ідеалістом) В) Егоїстом 3. Усвідомлення людиною своєї відповідальності за дотримання моральних приписів називають А) Обов’язком учня Б) громадянським обов’язком В) моральним обов’язком 4. Довкіллям називають А) рослинний і тваринний світ Б) відпочинок, улюблене заняття В) навколишнє середовище, оточення, в якому живе людина 5. Людину, яка яскраво виявляє свої душевні переживання-радість, сум, схвильованість, обурення тощо – називають.. А ) стриманою Б) вразливою В) емоційною 6.Холодною називають людину, яка… А) не здатна на співчуття Б) вміє гамувати свої емоції В) завжди обмірковує свої слова та вчинки 7. Християнство, іслам та буддизм називають світовими релігіями, оскільки.. А) вони мають найбільшу кількість вірян і поширені в різних країнах світу Б) вони поширені в окремих країнах чи на суміжних територіях В) вони мають найдавнішу історію 8.Поблажливе, терпиме ставлення до чиїхось думок, поглядів, смаків називають..

А) терплячістю Б) толерантністю В) поміркованістю Впиши у клітинки поняття, про яке йдеться 9. Ставлення до людей, стислим поняттям якого є настанова ” Жити для інших” р 10. Вияв духовного життя, пов’язаний зі служінням Богу л і 11. Так називають людину, яка узгоджує власні інтереси з інтересами громади, служить Батьківщині м д 12 Уміння оцінити свої чесноти та вади о о ІІ рівень 1 Наведи кілька прикладів звичок, які ти вважаєш шкідливими ____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.Допиши речення Любов до рідних я виявляю в тому, що______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Зі слів склади настанови, які мають характер моральних обов’язків Не, батька, неправдиво, матір, кради, свідчи, й, шануй, не. ______________________________________________________________________________________ 4. Розподіли стійкі вислови відповідно до поданих значень Дуже переживати, мучитися з приводу чогось 2.Послаблення сили вияву якихось почуттів(кохання, ненависті тощо) 3.Ставати байдужим, не виявляти співчуття іншим 4. Сповнюватися приємними почуттями А) Серце похололо Б) Серце сохне В) Серце тане Г) Серце кам’яніє ІІІ рівень Допиши речення Коли б мені випала нагода вирішити одну екологічну проблему, я зробив би таке____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2Обгрунтуй, або спростуй крилатий вислів “Довголіття, Здоров’я, Щастя-справа рук людини” _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...

Контрольна з етики в 5 класі