ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ В МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Форми організації навчання – цілеспрямована, чітко організована, змістовно насичена й методично забезпечена система пізнавального та виховного спілкування, взаємодії, співпраці. Взаємодія уча-

Сників навчального процесу є основою поділу організаційних форм навчання на три групи:

1) індивідуальні заняття, у тому числі – самонавчання;

2) колективно-групові заняття;

3) індивідуально-колективні заняття.

Найпоширенішою в навчанні інформатики є Фронтальне Навчання застосовується

при роботі всіх дітей над одним і тим самим змістом або при засвоєнні одного й того самого виду діяльності та передбачає роботу викладача з усією групою (підгрупою) в єдиному темпі, із спільними завданнями. Роботі над проектами, що відображає реальний поділ праці в колективі програмістів, які

Працюють над одним завданням. При навчанні в складі групи в ній виникає інтенсивний обмін різноманітними повідомленнями, тому групові форми ефективні в групах з учасниками різного рівня підготовки й мотивації.

У В контексті вимог стандартів фізичної та технологічної освіти

За дистанційної форми організації

навчання парне програмування реалізується через учіння через навчання Практичні заняття Є перехідною формою від фронтальної до індивідуальної роботи. В навчанні інформатики необхідно виробляти ряд немашинних та домашинних навичок і вмінь (наприклад, розв’язування за-

Вдань з теоретичних основ інформатики, розробка та обговорення алгоритму, моделі тощо). Практичне заняття – найбільш адекватна форма роботи для колективного осмислення того, що треба зробити або вже зроблено на ком-

П’ютері, і чому такі результати отримані.

В основі Метод навчання За характером взаємної діяльності вчителя – система методів Ю. К. Бабанського, що включає методи організації й здійснення навчальної діяльності, методи стимулювання й мотивації навчання, методи контролю й

Самоконтролю.

Метод доцільно дібраних задач та програмування” розуміється діяльність, яка у вузькому сенсі зводиться до простого кодування відомого алгоритму, а в широкому – співпадає з методологією інформатики, тобто є тотожною обчислювальному експерименту.

Частина назв форм навчання інформатики виступають і в якості назв методів навчання: це, насамперед, Лекція, метод проектів та лабораторно-обчислювальний практикум (за методом “занурення”).

Рис. 1.

Рис. 1. учіння через навчання (з німецької durch


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ В МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ