Флеш-карта як засіб та метод розвитку творчих здібностей дітейФлеш-карта як засіб та метод розвитку творчих здібностей дітей.

Проблема розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку стає все більш актуальною. Зміни, що відбуваються в нашій державі, зумовлюють необхідність виховання покоління, зорієнтованого на розв’язання складних інтелектуальних проблем.
У світовій педагогічній практиці існує цілий ряд технологій з розвитку творчого мислення дітей. Високі вимоги до якості навчально-виховного процесу зумовили впровадження технології ТРВЗ, розробленої Г. С. Альтшуллером. З 1987 року ТРВЗ

активно використовується в роботі педагогічними працівниками дошкільних закладів Росії та України.
Оптимізувати навчальний процес, підвищувати ефективність обсягу та форм роботи з дошкільниками вже неможливо, керуючись лише традиційними, а інколи застарілими методами та прийомами виховання та навчання дітей дошкільного віку.
Г. С. Альтшуллер визначає наступні основні завдання своєї методики: “ТРВЗ перетворює вироблення нових технологічних ідей в точну науку, розв’язування винахідницьких завдань – замість пошуків “всліпу” – будується на системі логічних операцій”
ТРВЗ
створює принцип, який допоможе знайти вихід з будь-якої ситуації, а реалізація творчих здібностей грунтується на використанні різних методів творчого мислення.
Деякі засоби розвитку нестандартного мислення можна використовувати не тільки в організованій діяльності, а й під час прогулянок, екскурсій, виховних заходів тощо. Застосування цих засобів розкриває технологію розумового процесу, виховує наполегливість, самоповагу, самостійність мислення.
Виділяють методи творчого мислення( метод спроб і помилок, метод контрольних запитань, метод фокальних об’єктів або метод каталогу, метод синектик, функціонально-вартісний аналіз, моделювання маленьких чоловічків (ММЧ).
В основу навчання покладено головні принципи методики ТРВЗ:
1) розв’язання суперечностей;
2) системний підхід (вміння бачити навколишній світ у взаємозв’язку всіх його елементів);
3) вміння віднайти необхідний у даній ситуації резерв.
Педагоги-дошкільники помітили, як у дітей зникає страх діяти з будь-яким предметом, використовувати його не тільки за прямим призначенням, але й за знайомими якостями роботи – новий винахід.
Підгалузь ТРВЗ – розвиток творчої уяви (РТУ), яка вже трансформувалась у самостійну науку, що допомагає дітям і дорослим розмірковувати, шукати, самостійно розв’язувати свої проблеми. Предмети і явища стають багато функціональними, що відразу вирішує безліч проблем у грі, побуті, спілкуванні.
Виявлено, що ТРВЗ у дошкільному навчальному закладі має кілька напрямків:
a) естетична діяльність;
б) образотворче мистецтво;
в) складання казок;
г) розв’язування казкових завдань.
Основною ідеєю ТРВЗ є творчість в усьому – у постановці запитань, прийомах їх розв’язання, подачі матеріалу. Кожен день роботи з дітьми за цією методикою – це пошук, знахідки.
Головне у розвивальному навчанні – дати змогу висловитись, не перебивати, навіть якщо відповідь неправильна. Найважливіше те, що дитина працює в атмосфері свободи мислення і творчості.
Виявлено, що робота з ТРВЗ у дитячому садку проходить у п’ять етапів і визначається такими послідовними завданнями:
завдання першого етапу:
– навчити дитину знаходити і розв’язувати суперечності, не боятися негативного в об’єкті та явищі;
– навчання системного підходу, тобто бачення світу у взаємозв’язку його компонентів;
– формування вміння бачити і використовувати навколишні ресурси.
На другому етапі необхідно вчити дошкільників винаходити (наприклад, на заняттях з конструювання можна запропонувати придумати новий стілець). На цьому етапі навчання діти за допомогою ТРВЗ “оживляють” предмети та явища, приписують одним якості інших і навпаки, а також відкидають непотрібні і знаходять найкращі варіанти.
Третій етап – вирішення казкових завдань і придумування казок. Треба навчити кожну дитину уникати сумного закінчення казок, не змінюючи при цьому сюжету, складати нові казки на основі добре відомих.
Четвертий етап – використовувати нестандартні оригінальні рішення, спираючись на набуті знання та інтуїцію, дитина вчиться знаходити вихід із будь-якої життєвої ситуації.
П’ятий етап ТРВЗ – це проведення бесід з вихованцями на історичну тему. Дітям варто пропонувати прослідковувати історію виникнення книги, олівця, стола, вчити логічно обгрунтовувати свої вимисли.
Г. С. Альтшуллер винайшов алгоритм організації роботи з розвитку творчої уяви, мислення і фантазії дітей дошкільного віку. Сутність творчості – передбачення результату. При рішенні задач відбувається акт творчості, знаходиться новий шлях або створюється щось нове.

Ось тут-то й потрібні особливі якості розуму, такі, як спостережливість, вміння порівнювати й аналізувати, знаходити зв’язки і залежності – все те, що в сукупності і складає творчі здібності.
Нормальні діти володіють різноманітними потенційними здібностями. Своє завдання ми бачимо в тому, щоб виявити та розвинути їх у доступній і цікавій формі чи діяльності. Таким засобом, який може вирішувати дані завдання, є, на мою думку, флеш-карта.
Використання ІКТ набуло в наш час великої значущості. Володіння комп’ютерною грамотністю розглядається як уміння писати чи читати. Флеш-карта являє собою анімійований фотоальбом, сюжет якого пов’язано смисловим ланцюжком.

Чи то екологічна казка, чи то опис процесу дослідження. Дітям вони нагадують улюблені мультфільми: оживаючі картинки, цікавий сюжет, як правило, казковий, із знайомими чи фантастичними персонажами. Зміст флеш-карт може бути найрізноманітнішим.

Це віртуальна екскурсія по території України, кінцівку якої діти вигадують самі, кругосвітня подорож, “занурювання” в рослинний чи тваринний світ тощо.
Флеш-карта виготовляється у програмі Microsoft PowerPoint у формі презентації, оснащується звуками та анімацією для активізації декількох аналізаторів.
Наприкінці перегляду флеш-карти дітям пропонується дидактична гра, що дозволяє закріпити вивчений матеріал, і даються творчі завдання, обов’язково з врахуванням вікових особливостей. Завдання-сходинки створюють умови, що випереджають розвиток здібностей (з опорою на зону ближнього розвитку).
У процесі апробації флеш-карт ми помітили, як підвищується інтерес дітей до пізнання.
Флеш-карти використовуються й для підвищення компетентності батьків. Ми розміщуємо їх на сайті дитячого садка. Кожна флеш-карта містить спеціальні завдання для батьків, зміст яких спрямований на бажання батьків досліджувати навколишнє довкілля.

Такі завдання сприяють співтворчості дорослих і дітей у сім’ї.
Просто я вважаю, що розвинути здібності – це, значить, озброїти дитину способом діяльності, дати йому в руки ключ, принцип виконання роботи, створити умови для виявлення і розквіту його обдарованості.
Значення періоду дитинства для розвитку творчих здібностей неоціненне. Необхідно наскільки це, можливо, наперед оточити дитину таким середовищем і такою системою відносин, які стимулювали б найрізноманітнішу його творчу діяльність і поволі розвивали би в ньому саме те, що в відповідний момент здатне найбільш ефективно розвиватися. Саме в цьому й полягає важлива умова ефективного розвитку творчих здібностей.
Всі заняття з розвитку творчих здібностей проводяться в грі. Для цього потрібні навчальні засоби нового типу: творчі, розвиваючі. Флеш-карти, на нашу думку, і є тим новим розвиваючим засобом.
1. Кожна являє собою наочний набір завдань.
2. Завдання даються дитині в різній формі, знайомлять з зрізними способами передачі інформації.
3. Задачі розташовані приблизно у порядку зростання складності.
4. Задачі мають дуже широкий діапазон труднощів, можуть збуджувати інтерес протягом певного часу.
5. Поступове зростання труднощі завдань сприяє розвитку творчих здібностей.
Необхідна ціленаправлена робота з розвитку творчого потенціалу у дітей. Така флеш-карта вже виступає в ролі окремого метода, а не просто засобу навчання.
Знання про наочно-образне мислення дітей дошкільного віку підштовхнуло до створення флеш-карт, а процес роботи над створенням та апробація показали шлях удосконалення їх змісту та завдань.
Тому в нашому баченні флеш-карта – це засіб та метод розвитку творчих здібностей дітей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Флеш-карта як засіб та метод розвитку творчих здібностей дітей