Друга світова війна у дзеркалі літератури. Поезія1. Який твір Олександра Твардовського став одним із найпопулярніших у роки Другої світової війни? Хто з відомих російських письменників дав таку оцінку цьому творові: “…це насправді рідкісна книжка: яка свобода, яке дивне завзяття, яка влучність, точність у всьому й яка незвичайна, народна, солдатська мова, чисто – голки не підточиш, жодного штучного, готового, тобто літературно-банального слова”?Відповідь: Поема “Василь Тьоркін”. Іван Вунін.
2. Завдяки чому Олександр Твардовський надає образу Василя Тьоркіна максимально

узагальнювального значення, ототожнення з народом? Відповідь: Автор не описує індивідуальних особливостей характеру героя, деталей його портрета, а наголошує гна типовості образу Василя Тьоркіна.

3. Перелічіть риси характеру Василя Тьоркіна. Відповідь: Винахідливість, хоробрість, патріотизм, щиросердність тощо.
4. Від чийого імені ведеться оповідь у вірші Олександра Твардовського “Мене вбито під Ржевом”?Відповідь: .Ві 5. За якою “частинкою” України Пауль Целан сумував, відчуваючи ностальгію “по чудовій країні маків і буків, у якій промайнуло щасливе дитинство і у якій хтозна-де залишилися

лежати закатовані батьки”? Відповідь: За Буковиною.
6. Що є характерною рисою поетичного стилю Пауля Це-лана? Які ключові образи використовує поет у своїй творчості? Відповідь: Антитеза.

Попіл, сніг, волосся, серце, кров та ін.

7. Які реалістичні деталі життя в’язнів у концтаборах зобразив Пауль Целан у поезії “Фуга смерті”? Відповідь: Спалення в’язнів у крематоріях; німецьких вівчарок.
8. Відомо, що вірш Пауля Целана “Фуга смерті” насичений метафорами. Наведіть один-два приклади. Відповідь: “Чорне молоко світання”, “копаєм могилу в повітрі”.
9. Від чийого імені ведеться оповідь у поезії Пауля Целана “Фуга смерті”? Що означає слово “фуга”? Відповідь: ‘Вії? імені в’язнів фашистського табору; фуга – це багатоголосий Відповідь: поліфонічний музичний твір.
10. Через які образи Пауль Целан у поезії “Фуга смерті” символічно звертається до культур двох народів: німецького і єврейського? Відповідь: Через образи Маргарити і Суламіф Відповідь: “Твоя золотиста коса, Маргарито, твоя попеляста коса, Суламіф”.
11. Літературним пам’ятником яким жертвам вважають поезію Пауля Целана “Фуга смерті”? Відповідь: Жертвам Голокосту.
12. Перелічіть основні теми целанівської творчості. Відповідь: Трагічна доля євреїв у XX ст.; тема пам’яті й забуття; матері, рідної Буковини та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Друга світова війна у дзеркалі літератури. Поезія