Дидактичні вимоги до проведення уроків в 1 класі

Дидактичні вимоги

До підготовки і проведення уроків в 1 класі.

Особливості структури і способів організації навчальної діяльності шестилітніх першокласників на уроці зумовлені:

ü Скороченням тривалості уроку до 35 хв.;

ü Широким використанням ігрових форм навчання;

ü Проведенням протягом уроку 1-2 динамічних вправ або розвантажувальних пауз (разом до 5-6 хв. уроку);

ü Відсутністю домашніх завдань;

ü Використанням у процесі контролю й оцінювання змістовних, стимулюючих оцінних суджень:

Поради щодо

заощадження часу:

1. кожний урок обов’язково розпочинати одразу після дзвінка;

2. майже всі записи на дошці робити заздалегідь;

3. навчальне обладнання має бути “під рукою”;

4. запитання до класу ставити однозначно, конкретно, не провокувати дітей на перепитування, емоції, вигуки;

5. звести до мінімуму зауваження, що стосуються порушень дисципліни;

6. уникати багатослівних інструкцій щодо наступної роботи, не повторювати їх;

7. проведення дидактичних ігор ретельно продумувати, щоб не було потреби уточнювати правила і пояснювати особливості використання реквізиту.

Логіка

процесу засвоєння нових знань шестирічними дітьми на різних уроках зберігає таку послідовність:

ü сприймання деяких фактів (ознак, властивостей предметів, явищ, об’єктів);

ü спостереження, аналіз і виділення з допомогою вчителя істотних, повторюваних ознак, їх усвідомлення через різноманітні вправи;

ü первинне, елементарне узагальнення, яке може бути у формі уявлення, поняття, зразка висловлювання, міркування, способу дії;

Відповідно і в структурі уроку основні його етапи це – повторення, підготовка до засвоєння нового матеріалу, робота над новим матеріалом, первинне закріплення, висновок з уроку.

Назва етапів уроку

Характеристика

Організаційний мобілізуючий виступ

Тривалість 0,5 хв.

Повторення

Тривалість 4-5 хв.

Проводиться цілеспрямована підготовка до вивчення нової теми. Чим більше уроків з певної теми. Тим частіше слід включати в урок короткочасне пригадування (1,5 – 2 хв.) саме тих знань, умінь і навичок, які винесено для контролю на кінець теми.

Робота над новим матеріалом

Тривалість 18-20 хв.

Пояснення вчителя слід поєднувати з практичною діяльністю учнів; вводити короткочасні (2-3 хв.) самостійні роботи практичною роботи практичного характеру з наданням можливості звертатися до зразка, унаочнення. Виконанню самостійних завдань мають передувати чітка інструкція, концентрація уваги першокласників на найважливіших моментах роботи, фіксований в часі початок роботи, стимулювання темпу роботи. Формою виконання самостійних завдань може бути робота в парі і малій групі (3-4 учні). Використовувати диференційовані завдання індивідуального і групового характеру.

Підбиття підсумків

Завершує структуру уроку і повинно бути розгорнутим. Доцільно розповісти план уроку, пригадати, що робили на початку уроку, які завдання виконували, чого навчилися, яке завдання сподобалося найбільше, чия відповідь запам’яталася. Рекомендуємо робити загальну виставку робіт дітей, в якій вони беруть участь за бажанням.

Домашніх завдань в 1 класі немає. Але дітям цікаві, корисні та посильні усні й практичні завдання (тільки не письмові), які мають загальнорозвивальне значення або дають змогу застосовувати щойно вивчене. Полічи, скільки в твоєму садку яблунь; розкажи вдома казку, яку ми читали на уроці; знайди предмети, в назвах яких є звук ; спостерігай, які квіти найперші зацвітуть… тощо).

Дидактичні ігри

Для першокласників на уроках

ü на формування розумових операцій (аналіз, порівняння, класифікація, узагальнення);

ü на відновлення, доповнення цілого;

ü виключення “зайвого”;

ü ігри-інсценізації;

ü ігри-конструювання;

ü рольові ігри з елементами сюжету.

Головні умови ефективності застосування дидактичних ігор

ü органічне включення у навчальний процес;

ü захоплюючі вправи;

ü наявність справді ігрових елементів (зачинів, римування);

ü обов’язковість правил, які не можна порушувати;

ü включення лічилок;

ü емоційне ставлення самого вчителя до ігрових дій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Дидактичні вимоги до проведення уроків в 1 класі