Брати Грімм. “Пані метелиця”. Уславлення любові до праці та інших людських чеснотМета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки; розвивати навички співвіднесення казкових подій із реальними; вміння аналізувати образи героїв за їхніми вчинками та моральними якостями; виховувати працьовитість, чесність та інші моральні якості, що становлять загальнолюдські цінності

Обладнання: портрети братів Грімм, збірки їхніх казок, ілюстрації до них; сигнальні кружечки із зображенням емоцій. теорія літератури: конфлікт, народна казка, образ-персонаж, план твору.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

школярів

– З давніх-давен люди розуміли, що невтомна праця – це джерело їхнього добробуту, самого життя. Тому змалку привчали дітей до праці. Спочатку за допомогою казок, ігор, а потім і доручаючи виконувати різні нескладні господарські справи. Прикладом такої навчальної казки є “Пані метелиця”, з якою ви познайомилися.

Оскільки ми вивчаємо художній твір, то на сьогоднішньому уроці спробуємо визначити своєрідність його конфлікту, охарактеризувати образи героїв і дати відповіді на запитання, чому для дочки та пасербиці одна й та сама пригода закінчилася зовсім по-різному.

II. Оголошення

теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

1. робота в парах

Діти по черзі ставлять по 4-5 запитань одне одному щодо змісту казки й відповідають.

2. Виразне зачитування улюблених епізодів з казки “Пані метелиця” з обгрунтуванням вибору

3. огляд ілюстрацій – різних художників та учнівських із коментуванням

IV. Формування вмінь та навичок учнів

1. інтерактивна вправа “Вирази свої емоції”

Відповідно до змісту висловлювання вчителя учні піднімають сигнальні кружечки із зображенням різних емоційних станів або відтворюють їх мімікою.

Y Дівчинка допомогла печі й витягла хліб, щоб не згорів.

Y Дівчинка добре вибивала подушки, й на світі йшов сніг.

Y на пасербицю за її невтомну працю й доброту полився золотий

Дощ. y ледащиця сиділа біля криниці й пряла. y Дочка вже другого дня почала лінуватися, не працювала як слід

У пані метелиці. y Смола так пристала до ледащиці, що та не відмилася, скільки

Й жила на світі.

2. слово вчителя

– Щоб запам’ятати художній твір, вміти його переказувати, виділяти основне, треба добре навчитися складати план. Для цього слід поділити казку на смислові частини (нерідко вони відповідають абзацові) й дати їм заголовки. У плані бажано не вживати поряд однакові слова, пункти плану не мають збігатися із заголовком твору. речення повинні бути невеликими, але змістовними, відображати суть того, про що йдеться у відповідній частині тексту.

Вони будуть слугувати вам опорою під час переказу твору.

3. Колективне складання плану казки

Орієнтовний план

1) Удова та дві її доньки.

2) Праця пасербиці.

3) Покарання мачухи.

4) Допомога печі та яблуні.

5) Служба у пані метелиці.

6) Винагорода за працю.

7) Шлях ледащиці до пані метелиці.

8) Заздрісна сестра на службі.

9) Заробіток ледачої дочки.

4. Заповнення таблиці-характеристики героїв казки (за варіантами, колективно або в групах)

5. За допомогою інтерактивного прийому “мозковий штурм” визначити своєрідність конфлікту казки “Пані метелиця”

Очікувана відповідь

Боротьба між добром і злом виявляється у різному ставленні її героїв до старших, праці, матеріальних (як дочка й мати) та духовних і моральних цінностей (як пасербиця).

V. Закріплення знань, умінь та навичок

1. розв’язання проблемних питань

– ми говоримо: “Казка братів Грімм “Пані метелиця”” і разом

Із тим: “”Пані метелиця” – народна казка”. чому так?

Очікувана відповідь

“Пані метелицю” дійсно склав німецький народ, але записали й обробили казку німецькі вчені – брати Грімм.

– Яким чином казка пов’язана з нашим реальним життям?

(Кожному потрібно працювати, бути щирим та доброзичливим,

Щоб мати успіх.)

2. Визначте, які прислів’я можна віднести до характеристики

Пасербиці, а які – до удовиної дочки чи до обох героїнь.

У гостях добре, а вдома краще. Яка служба, така й плата. Хто більше має, той більше хоче.

Хто добре працює, тому й щастить. Доброму всюди добре. Хочеш бути щасливим, то не будь лінивим.

Хто дрімає, той щастя не має. Щастя у повітрі не в’ється, а працею дістається. Хто зле робить, то все собі шкодить.

VI. Домашнє завдання

Підготувати інсценівки-діалоги за казкою “Пані метелиця”; навчитися характеризувати героїв та робити висновки.

Додатково прочитати російську народну казку “морозко” та українську народну казку “Дідова дочка та бабина дочка” (див. додаток).

VII. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа “мікрофон”

На уроці я дізнався (дізналася) нове те, що… y найталановитішим учнем (ученицею), на мою думку, був (була)… y мені сподобалося…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Брати Грімм. “Пані метелиця”. Уславлення любові до праці та інших людських чеснот