Артюр Рембо і Поль Верлен1. Назвіть один із найпоширеніших модерністських напрямків у літературі останньої третини ХІХ-ХХ століть. Відповідь: Символізм.
2. Поява яких філософських теорій вплинула на розвиток літератури та мистецтва наприкінці XIX-початку XXст.? Відповідь: Теорії А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, А. Бергсона.
3. Що символісти використовували у своїх творах для відображення Життя, змалювання почуттів? Відповідь: Символ, натяк.

4. Чий творчий шлях Стефан Малларме визначив як “безпрецедентну природу в історії мистецтва”? Відповідь: Артюра Рембо.
5.

Якими почуттями пронизана, сповнена творчість поетів-символістів? сумом, зневірою.
6. У якому вірші дає поради поетам і формулює призначення поезії? Відповідь: “Поетичне мистецтво”.
7. У яких рядках вірша “Поетичне мистецтво” звучить його головна думка? Відповідь: “Найперше – музика у слові”.
8. Як називається у поезії багаторазове повторення однакових голосних звуків? Відповідь: Асонанс.

9. Які новації запровадив Поль Верлен у структуру, побудову поезії? Відповідь: Алітерацію, асонансні рими.
10. Яка поезія Артюра Рембо є своєрідною декларацією символізму? Відповідь: Сонет “Голосівки”.

/> 11. Який символічний зміст несе у собі образ п’яного корабля в однойменному вірші Артюра Рембо? Відповідь: Символ людини, що втратила орієнтири, заблукала у вирі життя.
12. Що означає слово “імпресія”? У чому бачили своє головне завдання представники течії імпресіонізму? Відповідь: Враження.

Відтворення особистих миттєвих вражень.

II варіант

1. Назвіть видатних представників європейського символізму. Відповідь: П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме, М. Метерлінк.
2. Як” називають межу ХІХ-ХХ століть? Відповідь: “Присмеркова доба”, декаданс.
3. Що означає слово “декаданс”?Відповідь: Занепад.
4. Назвіть різні течії модернізму. Відповідь: Символізм, естетизм, авангардизм, імпресіонізм.

5. Які течії, напрямки, на думку поетів-символістів, “віджили” своє? Відповідь: Реалізм, натуралізм.
6. Хто з французьких поетів-символістів в одному із сонетів своєї першої збірки пророчо написав: “…моя душа народилася для жахливих катастроф”?Відповідь: П. Верлен
7. Яким є загальний настрій вірша Поля Верлена “Поетичне мистецтво”? Відповідь: Напівжартівливим, іронічним.
8. У якому відомому вірші Поля Верлена воєдино зливаються осінній пейзаж і пейзаж Відповідь: настрій душі? Б “Осінній пісні”.
9. До яких напрямів належить творчість Поля Верлена? Відповідь: Символізм, імпресіонізм.

10. У якій поезії Артюр Рембо “розкладає” слова на фарби та звуки і висуває метод “галюцинації слів”? Відповідь: “Голосівки”.
11. А. Рембо у своїй творчості хотів досягнути такого стану, коли традиційна логіка втрачає свою владу над людським розумом, забувається тягар повсякденності і лише тоді можна знайти щось нове і злитися і незнаним. Як називається такий стан?

Відповідь: “Яснобачення”.
12. Назвіть українських поетів-символістів. Відповідь: Микола Хвильовий, Олександр Олесь, Микола Вороний.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Артюр Рембо і Поль Верлен