3клас Урок Тема. Багатогранність розвитку музикиТема. Багатогранність розвитку музики.

Мета: вчити визначати поєднання в одному музичному творі різноманітних прийомів розвитку; поглибити знання основних засобів музичної виразності; розвивати слухацькі, виконавські, творчі здібності та навички учнів; виховувати інтерес до інструментальної, народної пісні, творчості Едварда Гріга.

Музичний матеріал: Едвард Гріг “У печері гірського короля”, веснянка “Ягілочка”.

Обладнання: гітара, комп’ютер з відеоматеріалом, наочність, портрет Едварда Гріга.

Хід уроку

1.

Привітання. Організаційний матеріал.

2. Повторення.

– Яку велику тему ми вивчаємо? (Розвиток музики)

– Які прийоми розвитку музики ви знаєте? (Динамічний, темповий, тембровий, мелодичний, сюжетний)

3. Музична грамота.

– Що ми вивчали з нотної грамоти на минулому уроці? (Ступені звукоряду)

– Що таке звукоряд? ( Звукоряд – це послідовне розміщення звуків за висотою у висхідному або низхідному порядку)

– Що таке ступені? (Ступені – це Порядок звуків у звукоряді, їх нумерація )

– Назвіть стійкі ступені звукоряду. (I, ІІІ, V, VIII)

– Назвіть нестійкі ступені звукоряду.

(ІІ, ІV, VІ, VІІ)

– Яка особливість стійких ступенів? (На стійких ступенях будується акорд)

– Як називається І ступінь? ( Тоніка ).

Спів ступенів за ручними знаками

Під час співу ступенів слід звернути увагу на те, що нестійкі ступені тяготіють у стійкі.

Робота у парах

Учні самостійно на отриманих картках підписують ступені та назви нот у звукоряді.

Наприклад:

Підпишіть стійкі ступені та назви нот під ними

4. Розкриття теми уроку. Слухання музики.

Розвиток музики характерний і для наступного музичного твору.

Слухання п’єси норвезького композитора Едварда Гріга “В печері гірського короля”. (Показ портрету композитора).

– Про що ж у ньому йдеться?

– Які події відбуваються в цій печері?

Едвард Гріг жив у містечку Трольхаугені. Ця назва означає “пагорб тролів”.

Ельфи, гноми, тролі є персонажами норвезьких народних казок. Саме їх образи втілені у п’єсі. Усі вони живуть у горах. Їх король сидить на троні в печері, а навколо нього розважаються фантастичні істоти.

Композитор створив яскраву картину стрімкого танцю казкових персонажів. В основі твору – одна тема. Її характер постійно змінюється: від настороженого до схвильованого, збудженого.

Спочатку тема звучить у найнижчому регістрі, насторожено і таємничо. Поступово підвищується мелодія, посилюється звучність, прискорюється темп, який наприкінці п’єси стає стрімким. Здається, ніби казкові мешканці закружляли у стрімкому вихорі. Раптом усе переривається різкими акордами.

Ще двічі мелодія прагне відновити свій нестримний біг, однак настійливі акорди (наче владні жести печерного повелителя) зупиняють дикий танок.

Прослухайте цей твір ще раз і спробуйте розпізнати інтонації маршу, в якому повторюється одна і та сама мелодія, однак характер її змінюється завдяки використанню композитором різноманітних прийомів розвитку музики.

– динамічний прийом (зміна звучності);

– темповий прийом (від повільного до прискорено-стрімкого);

– тембровий прийом (від низького, густого тембру до високого, пронизливо-напруженого);

– інтонаційно-мелодичний прийом (зміна характеру теми від настороженого до схвильованого).

5. Робота над піснею.

– Що таке веснянка? Веснянка – це пісня на честь приходу весни.

– Яку веснянку ми вчили? “Ягілочка”

Повторення пісні-веснянки “Ягілочка”.

Спів пісні з використанням динамічних відтінків

Робота над дикцією, інтонацією, диханням, звуковеденням.

6. Підсумок уроку.

– Назвіть стійкі та нестійкі ступені звукоряду.

– Який музичний твір ми сьогодні слухали? Хто його автор?

– Про що в ньому йшлося?

– Які прийоми розвитку музики Едвард Гріг використав у цьому творі? (інтонаційно-мелодичні, динамічні, темповий, тембровий).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

3клас Урок Тема. Багатогранність розвитку музики